HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Profuturus HVB, stödboende och utredningar

Målgrupp: Vi erbjuder vård och omsorg åt ungdomar i åldrarna 13-20 år med stöd av SoL och LVU i olika boendeformer, samtliga boenden finns i Malmö.
Verksamheterna är bemannade dygnets alla timmar av engagerad personal.

Geografiskt läge: Centrala Malmö med närhet till allt storstaden har att erbjuda. Skolor, hälso- och sjukvård och idrottsföreningar i närområdet. Närhet till kommunikationer med flyg, buss och tåg.

Övriga upplysningar: Lokalerna är anpassade till funktionshindrade. Läs gärna mer om våra verksamheter på vår hemsida www.profuturus.

Lagrum: SoL 7.1.

Är du ansvarig för denna verksamhet och vill uppdatera informationen?

Kontakta oss

Diagnosgrupp
ADHD
Alkohol
Aspergers syndrom
Bipolär sjukdom
Borderline
Hedersrelaterat
Inlärningsvårigheter
Kriminalitet
Missbruk
Misshandlade kvinnor
Narkotika
Neuropsykiatriska diagnoser
Posttraumatisk Stressyndrom - PTSD
Psykosocial problematik
Schizofreni
Sexuella övergrepp
Spelmissbruk
Tourettes syndrom
Tvångssyndrom - OCD
Utåtagerande beteende
Ångestsyndrom
Övriga psykossjukdomar
Målgrupp
Flickor 12-18 år
Pojkar 12-18 år
Pojkar och flickor