Sök- och placeringstjänst inom HVB och familjehem

Profuturus HVB, stödboende och utredningar

Verksamhetstyp: HVB för barn och unga (0-25 år) - Övriga hem

Målgrupp

Vi erbjuder vård och omsorg åt ungdomar i åldrarna 13-20 år med stöd av SoL och LVU i olika boendeformer, samtliga boenden finns i Malmö.
Verksamheterna är bemannade dygnets alla timmar av engagerad personal.

Geografiskt läge

Centrala Malmö med närhet till allt storstaden har att erbjuda. Skolor, hälso- och sjukvård och idrottsföreningar i närområdet. Närhet till kommunikationer med flyg, buss och tåg.

Övriga upplysningar

Lokalerna är anpassade till funktionshindrade. Läs gärna mer om våra verksamheter på vår hemsida www.profuturus.

Är du ansvarig för denna verksamhet och vill uppdatera informationen?

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Postadress

Sökkategorier

Lagrum
LVU, SoL 7.1.

Målgrupp
Flickor 12-18 år, Pojkar 12-18 år, Pojkar och flickor

Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD, Alkoholberoende, Antisocial personlighetsstörning, Autismspektrum, Bipolär sjukdom, Borderline / Emotionell Instabil Personlighetsstörning, Missbruk, Narkotikaberoende, Neuropsykiatriska diagnoser, OCD, Tvångssyndrom, Psykosocial ...