Sök- och placeringstjänst inom HVB och familjehem

Simrishamns kommun Ungdomsboendet Strandbadsvägen

Verksamhetstyp: HVB för barn och unga (0-25 år) - Övriga hem

Är du ansvarig för denna verksamhet och vill uppdatera informationen?

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Postadress
Socialförvaltningen
272 80 SIMRISHAMN

Sökkategorier

Lagrum
SoL 7.1.

Målgrupp
Endast pojkar

Sjukdomar och Besvär
-