HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Z-gården IoF beh

Tfn: 070-723 30 35

Postadress: Flintevångsvägen 35-22, 245 92 STAFFANSTORP

Målgrupp: Pojkar och flickor 13 - 19 år med relationsstörningar och psykosocial problematik. Ej etablerat missbruk eller grav kriminalitet.

Geografiskt läge: 1 km från Staffanstorp, 6 km från Lund, 15 km från Sturup, 12 km från Malmö.

Övriga upplysningar: Kan vårda rörelsehindrade.
Personalen är handplockad efter utbildning, kunskap, erfarenhet, lämplighet och har ett jag-stärkande miljö- och individualterapeutiskt förhållningssätt.
Personalen får regelbunden handledning.

Lagrum: SoL 7.1.

Är du ansvarig för denna verksamhet och vill uppdatera informationen?

Kontakta oss

Diagnosgrupp
ADHD
Aspergers syndrom
Borderline
Fobier/Depressioner
Incest
Kriminalitet
Missbruk
Neuropsykiatriska diagnoser
Psykosocial problematik
Sexuella övergrepp
Spelmissbruk
Tourettes syndrom
Tvångssyndrom - OCD
Ångestsyndrom
Målgrupp
Pojkar och flickor