Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Bokskogens Hem

Tfn: 044-850 07
Fax: 044-850 34

Besöksadress: Kialt 3584, Vinslöv
Postadress: Box 10, 28821 Vinslöv
Föreståndare: Pernilla Persson, 0703-287164
Placeringsansv: Pernilla Persson, 0703-287164
Platsantal: 8
Lagrum: SoL 7.1.1


Målgrupp: 13 till och med 18 år, pojkar och flickor med psykosocial problematik och/eller socialt svår bakgrund. Begynnande Kriminalitet och/eller begynnande missbruk. Vård med stöd av SoL och LVU.

Behandlingsinnehåll: Miljöterapeutiskt arbete under familjeliknande form. Hemmet präglas av stark familjekänsla med en fast struktur och tydlig gränssättning. Arbetsprocessen bygger på vardagssituationer med skola och/eller praktik som grund och präglas av öppen kommunikation, medbestämmande, medansvar och konsekvenstänkande. Social färdighetsträning och vardagskunskap ingår som naturliga delar av arbetet. Vi hjälper våra ungdomar att anpassa sig till och acceptera samhälleliga normer och värderingar. I förekommande fall uppmuntrar och stöder vi ungdomar med invandrarbakgrund i arbetet med att hålla såväl sitt språk som sin hemkultur levande. Nätverksarbetet syftar till etablerandet av god kontakt med vårdnadshavare och ev stöd i föräldraskapet. Ungdomarna stöttas/motiveras i skapandet av goda relationer och en aktiv fritid.

Geografi: 13 km från Hässleholm, 23 km från Kristianstad, Närmaste flygplats är Kristianstad Airport.

Huvudman: Bokskogens Hem

Org nr: 556652-1695

Upptagningsområde: Hela landet.

Inskrivningsförfarande: Ansökan sker direkt till hemmet eller placeringsansvarig Pernilla Persson 0703-287164

Språk: Engelska, Albanska, Tyska, Arabiska, Bosniska, Kroatiska, Serbiska.

Övriga upplysningar: Är medlem i Svenska vård. Har ramavtal med ett antal kommuner. Personalhandledning finns. Som stöd för planerings- behandlings- och uppföljningsarbetet används vetenskapligt beprövade och strukturerade instrument. Det finns 8 platser. Vi har lång erfarenhet av arbete med ungdomar från andra länder.

"Bokskogens Hem" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsformer
ART
BBIC
HAP-Haschavvänjningsprogrammet
MI, motiverande samtal
Diagnosgrupp
ADHD
Aspergers syndrom
Autismspektrumdiagnos
Dubbeldiagnos
Inlärningsvårigheter
Kriminalitet
Neuropsykiatriska diagnoser
Psykosocial problematik
Tourettes syndrom
Tvångssyndrom - OCD
Ångestsyndrom
Lagrum
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Ensamkommande
Flickor 12-18 år
Pojkar 12-18 år
Pojkar och flickor
Särskilda upplysningar
LVU
Lagen med särskilda bestämmelser om vård
Medlevarskap
Personalhandledning
Tillståndsbevis utfärdat av IVO