HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?
 

VoB Klara

Tfn: 044 - 33 10 05

Besöksadress: Vittskövle Torg 1, Vittskövle
Postadress: Box 78, 297 21 Degeberga
Föreståndare: Hanh Chau, 0737-450276
Placeringsansv: Hanh Chau, 0737-450276
Platsantal: 6
Lagrum: SoL 4.1


Målgrupp: VoB startar i februari 2023 en ny verksamhet med namnet Klara för unga 10-14 år. Klara ersätter Vittskövlegårdens behandlingshem.

Behandlingsinnehåll: Klara - ny verksamhet i VoB
Vittskövlegårdens behandlingshem håller stängt under hösten 2022 på grund av omställningsarbete. I Vittskövlegårdens tidigara lokaler kommer VoB att starta en ny verksamhet med namnet ”Klara”.

Klara kommer att ta emot en något yngre målgrupp, 10-14 år, med särskilt omfattande social beteendeproblematik, exempelvis avseende familje- och kamratrelationer samt skolsvårigheter. En del av de unga som kommer att tas emot kan också ha neuropsykiatrisk problematik. Bakgrunden till detta är att VoB:s ägares medlemskommuner uttryckt att det finns ett stort behov av HVB-platser för en yngre målgrupp, som man idag har svårt att hitta placeringsalternativ för.

Verksamheten kommer att ha en högre bemanning än vad som är normalt vid HVB och personalgruppens sammansättning och kompetens utformas efter målgruppens behov och de uppdrag som tas emot. Arbetssätt och metoder som är aktuella i verksamheten är bl.a. KBT, Miljöterapi, familjearbete, tydliggörande pedagogik och lågaffektivt bemötande. Målet med behandlingen på Klara HVB är att barnet/ungdomen ska ges möjlighet att utveckla en fungerande vardag, inklusive skolgång och fritid samt ett bättre personligt mående och förmåga till socialt samspel.

”Klara” planeras att tas i drift den 1 februari 2023. Rekrytering av personal kommer att ske under hösten 2022. Verksamheten kommer vara inrymd i lokalerna på Vittskövle torg, ca 2 mil söder om Kristianstad.

Hanh Chau blir verksamhetschef för Klara och ansvarar, tillsammans med bolagsledningen, för planering och förberedelser inför starten. Vänligen kontakta Hanh om du har frågor om Klara eller redan nu har funderingar på placeringar som kan vara aktuella från er kommun.

Geografi: Vittskövle, 2 mil söder om Kristianstad.

Huvudman: VoB Syd AB

Org nr: 556650-4204

Upptagningsområde: Hela landet

Inskrivningsförfarande: Direktintagning via verksamhetschef.

Övriga upplysningar: Våra medarbetare består av socionomer, socialpedagoger, KBT-terapeuter, beteendevetare och behandlingspedagoger. Personalen har vidareutbildning inom miljöterapi, KBT, rePulse, MI, CRA, HAP och CPU-i samt Kris- och krisstöd. Samtliga medarbetare har intern och extern handledning. Vid behov finns tillgång till psykologkonsult.

"VoB Klara" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsmetod
HAP, Haschavvänjningsprogrammet
KBT
MI, motiverande samtal
Lagrum
Insats / SoL 4.1 - Bistånd för boende
Målgrupp
Pojkar och flickor
Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD
Neuropsykiatriska diagnoser
PTSD, Posttraumatisk Stressyndrom
Psykosocial problematik