HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

14 aug

Vollsjö Friskola och HVB-hem

Fax: 0416-305 15

Besöksadress: Skolgatan 21, Vollsjö, Vollsjö
Postadress: Skolgatan 21, 275 67 VOLLSJÖ
Föreståndare: Sofia Brynell, 070-305 00 87
Placeringsansv: Sofia Brynell, 070-305 00 87
Platsantal: 8
Lagrum: SoL 7.1.1, SoL 4.1


Målgrupp: Pojkar och flickor från och med 13 år till och med 17 år med behov av individ- och specialanpassad skolgång för högstadiet samt behov av struktur och individanpassat stöd på fritiden samt en välstrukturerad och förutsägbar vardag. Skol- och beteendeproblem, relationsstörningar; ADD, ADHD, Aspergers syndrom, Tourettes syndrom, autistiska drag. EJ missbruk eller kriminalitet. För yngre elever finns Almaröd Friskola och Skolveckohem med samma huvudman.

Behandlingsinnehåll: Verksamhetens hörnstenar är skola, boende, familj och fritid, samtliga lika betydelsefulla för ett positivt utfall. Vårt synsätt har systemteoretisk grund. I samverkan med familj och uppdragsgivare upprättas en genomförandeplan, som regelbundet utvärderas. Att eleven kan fungera socialt i olika sammanhang, i liksom utanför skolan, och utveckla sina färdigheter är lika viktigt som det teoretiska kunskapsinhämtandet. Undervisning och arbetstakt anpassas efter den enskilde elevens behov och förmåga. Eleverna har individuella scheman. Målsättningen är godkända avgångsbetyg i basämnena. Arbetsmetoden baseras på konsekvens- och specialpedagogik, social inlärningsteori samt miljöterapeutiska principer. Eleverna vistas hemma under helger och lov och vi betonar ett nära samarbete mellan hem och skola. Pedagogerna har schemalagd arbetstid (dag, kväll, natt) för att behålla en god kontinuitet mellan skoldag och fritid.

Geografi: I utkanten av Vollsjö by i Sjöbo kommun.

Huvudman: Almaröd Friskola AB

Org nr: 556609-6227

Upptagningsområde: Skåne

Inskrivningsförfarande: Ansökan sker direkt till Almaröd Friskola AB.

Språk: Engelska, tyska

Övriga upplysningar: Extern personalhandledning av psykolog med specialkompetens inom barn- och ungdomspsykiatri. Egen fristående godkänd 16 ämnesskola med behöriga lärare är knuten till verksamheten. Egen skolhälsovård med skolsköterska varje vecka. Vollsjö Friskola ordnar transporten mellan hemmet och Vollsjö. Familjebehandling kan ingå efter särskild överenskommelse.

"Vollsjö Friskola och HVB-hem" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Inriktning
Inlärningsvårigheter
Lagrum
Insats / SoL 4.1 - Bistånd för boende
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Pojkar och flickor
Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD
Autismspektrum
Dubbeldiagnos / Samsjuklighet
Särskilda upplysningar
Skolundervisning
Tillståndsbevis utfärdat av IVO