HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

01 jun

Balans HVB

Tfn: 0709-902933

Besöksadress: Yngsjö
Postadress: Yngsjövägen 999, 296 92 Yngsjö
Föreståndare: Emma Jönsson, 0723-873803
Placeringsansv: Emma Jönsson, 0723-873803
Platsantal: 7
Lagrum: LVU, SoL 7.1.1


Målgrupp: Balans arbetar med övergreppsspecifik behandling, trauma, färdighetsträning och skydd för unga förövare av sexualbrott och unga med sexuella beteendeproblem samt deras nätverk. Neuropsykiatriska diagnoser är inget hinder. Vi arbetar både i öppenvård och slutenvård. Behandlingshemmet tar emot flickor och pojkar 13- 17 år. En placering på behandlingshemmet kan avse utredning, skydd och behandling.

Behandlingsinnehåll: Unga med sexuella beteendeproblem har ofta färdighetsbrister inom flera olika områden. Bristande relationsfärdigheter, känsloregleringsfärdigheter och impulskontroll spelar ofta en stor roll för hur sexuella beteendeproblem utvecklas och bibehålls. Därutöver kan specifika svårigheter förekomma, som neuropsykiatriska diagnoser, trauma och sexuella avvikelser.
Då den unges sexuella beteenden får konsekvenser inte bara för den unge själv utan även för eventuella offer, föräldrar och kanske andra, behöver en kartläggning av allas behov inleda Balans insatser.
Om den unge har begått sexuella övergrepp behövs en riskbedömning, Erasor. Vid misstänkt trauma måste även en sådan bedömning utföras. Detta gäller även de eventuella offer som finns i den unges omgivning.
Allas tid är dyrbar och ungdomar bör inte vara placerade på behandlingshem längre än nödvändigt. Varenda möjlig stund användas för att stötta den unge och nätverket till ett hälsosamt liv. Arbetet i vardagen under dygnets alla timmar är oftast grunden för den unges förändring. Av den anledningen är daglig färdighetsträning viktig för att minska risk för återfall i sexuella beteendeproblem samt för att hjälpa den unge till ett prosocialt liv efter behandling. Vid specifika svårigheter behövs särskilda insatser som exempelvis övergreppsspecifik samtalsbehandling och/eller traumabehandling. Därutöver erbjuds familjen och eventuella offer de insatser de behöver.
Arbetsmetoderna grundar sig ibland annat Kognitiv Beteende Terapi KBT, Dialektisk Beteende Terapi DBT och Trauma Medveten Omsorg TMO.
Balans ingår i nätverk som bevakar forskning och behandlingsmetoder på områdena sexuella övergrepp, trauma och övergreppsspecifik behandling.

Geografi: Vi finns i Yngsjö utanför Åhus i södra Sverige

Huvudman: Balansgruppen AB

Org nr: 559029-6033

Upptagningsområde: Vi arbetar mot hela Sverige

Inskrivningsförfarande: Föreståndare Emma Jönsson 0723-873803
Placeringsförfrågan sker till Emma Jönsson.

"Balans HVB" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsmetod
DBT
KBT
MI, motiverande samtal
Inriktning
Sexuella övergrepp
Övergreppsspecifik
Lagrum
Insats / LVU
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Pojkar och flickor
Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD
Autismspektrum
Borderline / Emotionell Instabil Personlighetsstörning
Dubbeldiagnos / Samsjuklighet
Fobier
Neuropsykiatriska diagnoser
OCD, Tvångssyndrom
PTSD, Posttraumatisk Stressyndrom
Psykosocial problematik
Tourettes syndrom
Ångestsyndrom
Särskilda upplysningar
Kan ta emot rörelsehindrade
Tillståndsbevis utfärdat av IVO