Sök- och placeringstjänst inom HVB och familjehem

Prästgården

Verksamhetstyp: HVB för barn och unga (0-25 år) - Övriga hem
Antal platser: 6 platser
Besöksadress: Stockholmsvägen 32, 611 74 Tystberga
Kommun: Nyköping
Org nr: 556525-0247
Webbplats: http://www.humana.se/individ-och-familj/Enheter/Lappetorp-Prastgarden/

Målgrupp

Pojkar i åldrarna 12-19 år med relations-, familje- och skolproblematik till följd av ADHD, Aspergers syndrom, Tourettes syndrom.
Psykosocial problematik/särskilda behov/neuropsykiatriska diagnoser.
Övergreppsspecifik behandling, integritetskränkande övergrepp.

HVB Lappetorp erbjuder även riskbedömning för återfall i sexuella övergrepp med riskbedömningsinstrumentet ERASOR.
Psykologutredning kan utföras vid behov.

HVB Lappetorp är huvudman för fristående grundskolan, Studiero som bedriver undervisning för åk 6-9 för elever i behov av särskilt stöd.

Behandlingsinnehåll

HVB Lappetorp arbetar utifrån en miljöterapeutisk utgångspunkt. på Lappetorp styrs av ett antal metoder, dessa metoder är väl använda i behandlingsarbete med ungdomar.
De metoder som används är:
* Strukturerad fyrfas modell
* Miljöterapi
* Social- psykologi
* Manualbaserade samtal
* Samtalsgrupp
* Individuella samtal
* Familjearbete
BUSA-metoden

ERASOR för att bedöma risker och återfall vis sexuella övergrepp för att förutse risk/behovsbedömningar och behandlingsarbete för skydd/säkerhet.

Tillämpar ISOX 2000 som journalhanteringssystem.

Geografi

2 mil norr om Nyköping, 10 mil söder om Stockholm.
Prästgårdens behandlingsenhet är beläget i utkanten av Tystberga.

Huvudman

Humana

Org nr

556525-0247

Upptagningsområde

Hela landet.

Inskrivningsförfarande

Kontakta Anders Lindell telefon 0155-49 90 71, 070-627 96 47.

Språk

Engelska, finska, tyska, spanska och arabiska.

Övriga upplysningar

Prästgården tar emot placeringar med stöd i SoL och LVU.
Mycket hög personaltäthet.
Vid övergreppsspecifik behandling samt terapeutiska samtal finns Leg. psykoterapeut Börje Svensson och Olof Risberg inom Lappetorp.

Lappetorps egen fristående skola Studiero bedriver undervisning på grundskolenivå åk 6-9.

För ungdomar som lämnat grundskolan samarbetar vi med den lokala gymnasieskolan. I förekommande fall kan vi vara behjälpliga med praktikplats.

Lappetorp kan nu utföra riskbedömningar enligt riskbedömningsinstrumentet ERASOR -
Estimate of Risk of Adolescent Sexual Offense Recidivism.

Prästgården ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Kontaktuppgifter

Telefon: 0155-49 90 20
Mobil: 070-627 96 47
Fax: 0155-26 00 49
E-postadress: mikael.esberg@humana.se

Föreståndare:
Mikael Esberg, 0155-49 90 21, 070-222 09 19

Placeringsansvarig:
Placeringsenheten, 0771-11 33 11

Postadress:
Stockholmsvägen 32 611 74 TYSTBERGA

Sökkategorier

Behandlingsmetod
MI, motiverande samtal
PDT, Psykodynamisk Psykoterapi

Inriktning
Incest
Inlärningsvårigheter
Sexuella övergrepp

Lagrum
Insats / LVU
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1

Målgrupp
Endast pojkar

Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD
Autismspektrum
Neuropsykiatriska diagnoser
OCD, Tvångssyndrom
Psykosocial problematik
Tourettes syndrom
Ångestsyndrom

Särskilda upplysningar
Skolundervisning
Tillstånd från Skolverket
Tillståndsbevis utfärdat av IVO