HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Nyberga Hem

Mobil: 0707-130 316

Besöksadress: Stigtomta Prästgård, 611 97 Stigtomta
Postadress: Stigtomta Prästgård, 611 97 STIGTOMTA
Föreståndare: Kicki Pettersson
Placeringsansv: Kristina Leivik, 0707-130 316
Platsantal: 11+4
Lagrum: SoL 7.1.1


Målgrupp: Nyberga Hem erbjuder en trygg och hemtrevlig boendemiljö med tydliga ramar och rutiner. Vi välkomnar pojkar med social problematik i ålder 14-18 år och erbjuder även stödboende för unga vuxna, 16-21 år.

Behandlingsinnehåll: På Nyberga Hem har barnen tillgång till både staden och naturen och med engagerad personal kan erbjuder vi aktiviteter utifrån pojkarnas egna önskemål.

Vi följer årligen upp verksamheten utifrån Barnkonventionen, och varje barn som bor hos oss har tillgång till information om dess rättigheter.

VISION
Vår vision är att bedriva vår verksamhet utifrån varje enskilt barns värde och behov. Barnets bästa ska alltid vara i första rummet och alla beslut som tas ska beakta barnets bästa. Tillsammans skapar vi starka och trygga individer med bra värderingar och stark framtidstro.

MÅL
De barn som bor hos oss ska känna trygghet i vår verksamhet, samvaro med personal och andra barn och med vår hjälp bygga upp en kompetens för att klara av skolans, samhällets och senare vuxenlivets krav. Vi formar trygga och starka barn - som blir trygga och starka vuxna.

Geografi: Nyberga Hem är naturnära beläget med täta bussförbindelser till närliggande städer, bland annat Nyköping endast 15 km bort.

Huvudman: Kristina Leivik, VD

Org nr: 559031-2459

Upptagningsområde: Hela landet

Inskrivningsförfarande: Vi följer IVO:s riktlinjer gällande matchningsförfarande vid inskrivning. Varje inskriven pojke får en egen kontaktperson hos Nyberga som hjälper individen till rätta, håller tät kontakt med socialsekreterare samt god man och skriver genomförandeplan för pojken.

Språk: Vi har personal som talar dari, persiska och pashto samt anlitar tolk för alla andra språkbehov. Vi kan erbjuda extra läxhjälp, sommarskola och lektioner i samhällskunskap.

"Nyberga Hem" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Inriktning
Inlärningsvårigheter
Lagrum
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Endast män
Endast pojkar
Pojkar 12-18 år
Sjukdomar och Besvär
Antisocial personlighetsstörning
Utåtagerande beteende
Särskilda upplysningar
Akuthem
Personalhandledning
Tillståndsbevis utfärdat av IVO