HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Gårdsjöns Tonårsvård AB HVB - Skyddat boende - IAB

Tfn: 0157-12210

Postadress: Box 138, 64223 Flen

Målgrupp: o Gårdsjö Ungdomsboende
Målgruppen är ungdomar med missbruk, relations- och sociala problem i åldern 13–20 år där vi totalt har plats för 10 ungdomar.

Geografiskt läge: Ungdomshemmen är beläget centralt i Flen med närhet till natur och friluftsområden vilket innebär rika och varierande möjligheter till olika fritidssysselsättningar likväl som vi kan utnyttja tätortens resurser till olika skolformer eller ...

Övriga upplysningar: Personalhandledning finns.

Lagrum: SoL 7.1.1, SoL 7.1.2, SoL 7.1.3, SoL 7.1.

Är du ansvarig för denna verksamhet och vill uppdatera informationen?

Kontakta oss

Diagnosgrupp
ADHD
Alkohol
Fobier/Depressioner
Hedersrelaterat
Incest
Inlärningsvårigheter
Kriminalitet
Missbruk
Misshandlade kvinnor
Narkotika
Neuropsykiatriska diagnoser
Posttraumatisk Stressyndrom - PTSD
Psykosocial problematik
Sexuella övergrepp
Tvångssyndrom - OCD
Utåtagerande beteende
Ångestsyndrom
Målgrupp
Endast flickor
Endast kvinnor
Endast pojkar
Flickor 12-18 år
Föräldrar och barn
Kvinnor och män
Pojkar 12-18 år
Pojkar och flickor