Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Meby behandlingshem

Tfn: 0157-60 600
Fax: 0157-331 70

Besöksadress: Båvensnäs och Mellösa, Flen
Postadress: Box 107, SE-642 23 FLEN
Föreståndare: Urban Svanström och Carl Jägare, 0704-261937
Placeringsansv: Tomi Vilenius, 0706-608757
Platsantal: 12
Lagrum: SoL 7.1.1, SoL 4.1


Målgrupp: Vi tar emot unga människor mellan 15-20 år med psykosocial och/eller psykiatrisk problematik såsom utagerande beteende och anpassningsproblematik, ofta i kombination med missbruk. Vi tar emot både SoL och LVU.
Akut och utredning i mån av plats.

Behandlingsinnehåll: Social träning/ADL. Kognitiv miljöterapi, Individuell psykoterapi (KBT). Gruppsamtal, Familjesamtal,Missbruksbehandling: CRA och Återfallsprevention individuellt.Repulse,Ett Nytt Vägval-påverkansprogram för kriminella ungdomar. MI (motiverande samtal). Psykiatriteam: Egen psykiatriker och sjuksköterska. Samarbete med grund- och gymnasieskola. Praktikplats/Skola. Kontaktmannaskap. Mellanfasboende. Öppenvårdsboende i egen lägenhet. ADAD, dokumentation och utvärdering.

Geografi: Flens kommun. 10 mil söder om Stockholm.

Huvudman: Meby behandlingshem AB

Org nr: 556518-6284

Upptagningsområde: Hela landet

Inskrivningsförfarande: Ansökan sker direkt till hemmet.
Tomi Vilenius 0706-608757.

Språk: Engelska, finska, kroatiska, serbiska, persiska.

Övriga upplysningar: 12 platser varav 6 behandling och 2 utredning samt 4 i mellanfashus.Vi har lång erfarenhet av utredningar och använder ADAD och BBIC. Vi gör sociala, pedagogiska, psykologiska och neuropsykologiska utredningar.Vi erbjuder individuell psykoterapi (KBT).

Jourtelefon från fredag 16:00 till måndag 08:00 samt röda dagar och helgafton: 0725-166877

"Meby behandlingshem" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsformer
ACT
BBIC
KBT
Kognitiv Psykoterapi
MI, motiverande samtal
Diagnosgrupp
ADHD
Alkohol
Kriminalitet
Missbruk
Narkotika
Psykosocial problematik
Lagrum
SoL 4.1 - Bistånd för boende
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Pojkar och flickor
Särskilda upplysningar
Akuthem
LVU
Personalhandledning
Skolundervisning
Tillståndsbevis utfärdat av IVO