Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Alma Gård

Tfn: 0155-49 90 30
Fax: 0156-203 81

Besöksadress: Alma gård, Lästringe, Lästringe
Postadress: Stockholmsvägen 32, 611 74 Tystberga
Föreståndare: Fredrik Adolfsson, 0155-49 90 31, 070-567 93 39
Placeringsansv: Placering Humana, 0771-11 33 11
Platsantal: 8 platser varav 2 utslussningsplatser.
Lagrum: SoL 7.1.1


Målgrupp: Pojkar i åldrarna 12-18 år. Tillståndet omfattar ej inskrivning av pojkar som fyllt 17 eller 18 år. Relations-, familje- och skolproblematik till följd av ADHD, Aspergers syndrom, Tourettes syndrom.
Psykosocial problematik/särskilda behov/neuropsykiatriska diagnoser.
Övergreppsspecifik behandling, integritetskränkande övergrepp.

HVB Lappetorp erbjuder även riskbedömning för återfall i sexuella övergrepp med riskbedömningsinstrumentet ERASOR.
Psykologutredning kan utföras vid behov.

HVB Lappetorp är huvudman för fristående grundskolan, Studiero som bedriver undervisning för åk 6-9 för elever i behov av särskilt stöd.

Behandlingsinnehåll: HVB Lappetorp arbetar utifrån en miljöterapeutisk utgångspunkt. på Lappetorp styrs av ett antal metoder, dessa metoder är väl använda i behandlingsarbete med ungdomar.
De metoder som används är:
* Strukturerad fyrfas modell
* Miljöterapi
* Social- psykologi
* Manualbaserade samtal
* Samtalsgrupp
* Individuella samtal
* Familjearbete
BUSA-metoden

ERASOR för att bedöma risker och återfall vis sexuella övergrepp för att förutse risk/behovsbedömningar och behandlingsarbete för skydd/säkerhet.
Tillämpar ISOX 2000 som journalhanteringssystem.

Geografi: 3 mil norr om Nyköping, 8 mil söder om Stockholm.
Alma gård behandlingsenhet är beläget i utkanten av ett litet samhälle som heter Lästringe.

Huvudman: Lappetorp, Humana

Org nr: 5556525-0247

Upptagningsområde: Hela landet.

Inskrivningsförfarande: Förfrågningar sker via Humanas placeringsrådgivare, 0771-11 33 11.
Du som vill ansöka om plats, kan göra det via länken http://www.humana.se/individ-och-familj/placering/Webbforfragan-Barn-och-unga/
Inskrivningsbeslut fattar föreståndare Fredrik Adolfsson 0155-49 90 31

Språk: Engelska, franska, Arabiska.

Övriga upplysningar: Alma gård behandlingsenhet tar emot placeringar med stöd i SoL och LVU.
Mycket hög personaltäthet.
Vid övergreppsspecifik behandling samt terapeutiska samtal finns Leg. psykolog Olof Risberg inom verksamheten.

Lappetorps egen fristående skola Studiero bedriver undervisning på grundskolenivå åk 6-9.

För ungdomar som lämnat grundskolan samarbetar vi med den lokala gymnasieskolan. I förekommande fall kan vi vara behjälpliga med praktikplats.

Lappetorp kan nu utföra riskbedömningar enligt riskbedömningsinstrumentet ERASOR -
Estimate of Risk of Adolescent Sexual Offense Recidivism.

"Alma Gård" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsformer
BBIC
Psykodynamisk Psykoterapi
Diagnosgrupp
ADHD
Aspergers syndrom
Incest
Neuropsykiatriska diagnoser
Psykosocial problematik
Sexuella övergrepp
Tourettes syndrom
Tvångssyndrom - OCD
Lagrum
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Endast pojkar
Pojkar och flickor
Särskilda upplysningar
LVU
Personalhandledning
Skolundervisning
Tillstånd från Skolverket
Tillståndsbevis utfärdat av IVO