HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

UppDraget HVB AB

Tfn: 0155-520 25

Besöksadress: Lövlund, Tunaberg, Nyköping
Postadress: Box 344, 611 27 NYKÖPING
Placeringsansv: Magnus Eriksson, 070-790 98 12
Platsantal: 6
Lagrum: SoL 7.1.1, SoL 7.1.2, SoL 7.1.3, SoL 7.1.4


Målgrupp: UppDraget HVB är ett litet behandlingshem med totalt 6 platser för pojkar mellan 13 - 16 år. Verksamheten tar emot placeringar med stöd av både SoL och LVU. Vi erbjuder både behandling och utredning.

Vår målgrupp är pojkar med psykosociala problem, hemmasittar-/skolproblematik, beteendeproblem, utåtagerande beteende, neuropsykiatriska diagnoser.

Behandlingsinnehåll: UppDraget HVB är ett litet behandlingshem med totalt 6 platser för pojkar mellan 13-16 år. Verksamheten tar emot placeringar med stöd av både SoL och LVU.
Vi erbjuder utredningar i form av psykolog- familjeutredningar samt sociala observationer.

Vår målgrupp är pojkar med psykosociala problem, hemmasittar-/skolproblematik, beteendeproblem, utåtagerande beteende, neuropsykiatriska diagnoser så som ADHD samt begynnande kriminalitet och/eller vissa drogrelaterade problem. Skälen till en placering kan vara skilda, men till UppDraget kan pojkar komma som behöver utredas i stabil miljö eller första gången placeras från sin familj. Det är även vanligt med placeringar av ungdomar som redan placerats hemifrån men där familjehem inte riktigt räcker till, eller där tidigare HVB-placeringar inte fungerat.

I vår verksamhet arbetar utbildade behandlingsassistenter med lång erfarenhet av arbete med ungdomar.

Geografi: Till Nyköping är det drygt 10 mil längst E4:an från både Stockholm och Linköping.
Lövlund ligger c:a 18 km utanför Nyköping i vacker landsbygdsmiljö. Det finns bussförbindelser till och från Nyköping som i sin tur har buss- och tågförbindelser med övriga Sverige.

Huvudman: UppDraget HVB AB i Nyköping

Org nr: 556686-3477

Upptagningsområde: Vi tar emot ungdomar från hela Sverige. Genom vår geografiska placering intill E4:an är det lätt att ta sig till oss.
Vi har ramavtal med många kommuner runt om i Sverige och vi är bra på samarbeta med socialtjänsten. Vi gillar att jobba i team för ungdomens bästa!

Inskrivningsförfarande: Beslut om inskrivning sker i samråd mellan föreståndare och socialtjänst.
Vi tillhandahåller snabba inskrivningar, och då det finns ledig plats finns det möjlighet att placera inom kort.

Språk: Svenska
Engelska

Övriga upplysningar: Vi arbetar behovsinriktat med MI, Lågaffektivt bemötande, Miljöterapi, Teckenekonomi, Familjearbete, Anpassad skola, ART.
Psykologutredning, Sociala observationer, Familjeutredning,

"UppDraget HVB AB" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsformer
ART
BBIC
KBT
Kognitiv Psykoterapi
MI, motiverande samtal
Psykodynamisk Psykoterapi
Övergreppsspecifik
Diagnosgrupp
ADHD
Aspergers syndrom
Autismspektrumdiagnos
Bipolär sjukdom
Borderline
Fobier/Depressioner
Inlärningsvårigheter
Kriminalitet
Neuropsykiatriska diagnoser
Posttraumatisk Stressyndrom - PTSD
Psykosocial problematik
Sexuella övergrepp
Tourettes syndrom
Tvångssyndrom - OCD
Utåtagerande beteende
Ångestsyndrom
Lagrum
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 2
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 3
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 4
Målgrupp
Endast pojkar
Pojkar 12-18 år
Särskilda upplysningar
Akuthem
LVU
Lagen med särskilda bestämmelser om vård
Personalhandledning
Tillståndsbevis utfärdat av IVO