HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

12 jun

UppDraget HVB AB

Tfn: 0155-520 25

Besöksadress: Lövlund, Tunaberg, Nyköping
Postadress: Box 344, 611 27 NYKÖPING
Föreståndare: Cecilia Kallenberg, 070-790 98 14
Placeringsansv: Cecilia Kallenberg (alt Magnus Eriksson), 070-790 98 14 (070-790 98 12)
Platsantal: 6
Lagrum: LVU, SoL 7.1.1, SoL 7.1.2, SoL 7.1.3, SoL 7.1.4


Målgrupp: UppDraget HVB är ett litet behandlingshem med totalt 6 platser för pojkar mellan 13 - 16 år. Verksamheten tar emot placeringar med stöd av både SoL och LVU. Vi erbjuder både behandling och utredning.

Vår målgrupp är pojkar med psykosociala problem, hemmasittar-/skolproblematik, beteendeproblem, utåtagerande beteende, neuropsykiatriska diagnoser.

Behandlingsinnehåll: UppDraget HVB är ett litet behandlingshem med totalt 6 platser för pojkar mellan 13-16 år. Verksamheten tar emot placeringar med stöd av både SoL och LVU.
Vi erbjuder utredningar i form av psykolog- familjeutredningar samt sociala observationer.

Vår målgrupp är pojkar med psykosociala problem, hemmasittar-/skolproblematik, beteendeproblem, utåtagerande beteende, neuropsykiatriska diagnoser så som ADHD samt begynnande kriminalitet och/eller vissa drogrelaterade problem. Skälen till en placering kan vara skilda, men till UppDraget kan pojkar komma som behöver utredas i stabil miljö eller första gången placeras från sin familj. Det är även vanligt med placeringar av ungdomar som redan placerats hemifrån men där familjehem inte riktigt räcker till, eller där tidigare HVB-placeringar inte fungerat.

I vår verksamhet arbetar utbildade behandlingsassistenter med lång erfarenhet av arbete med ungdomar.

Vi fokuserar på att hjälpa våra ungdomar tillbaka till utvecklingsspåret, dvs normalisera deras vardag så mycket som möjligt. Vi samarbetar med resursskolor i närheten, satsar på en stimulerande fritid och har en tydlig struktur som hjälper dem att komma till ro. Vi har en god kunskap om traumamedveten omsorg vilket ofta är centralt för att kunna skapa tillitsfulla relationer. Vi har ett miljöterapeutiskt förhållningssätt i alla våra aktiviteter och arbetar med kontaktmannaskap. Vi möter våra ungdomar där de är och skapar individuella behandlingsplaner som passar individen och dennes nätverk. Vårt bemötande är lågaffektivt och vi använder samarbetsbaserad problemlösning som metod i mötet med ungdomarna.
Nära samarbete med familj och nätverk i den mån det är möjligt och önskvärt.

Geografi: Till Nyköping är det drygt 10 mil längst E4:an från både Stockholm och Linköping.
Lövlund ligger c:a 18 km utanför Nyköping i vacker landsbygdsmiljö. Det finns bussförbindelser till och från Nyköping som i sin tur har buss- och tågförbindelser med övriga Sverige.

Huvudman: UppDraget HVB AB i Nyköping

Org nr: 556686-3477

Upptagningsområde: Vi tar emot ungdomar från hela Sverige. Genom vår geografiska placering intill E4:an är det lätt att ta sig till oss.
Vi har ramavtal med många kommuner runt om i Sverige och vi är bra på samarbeta med socialtjänsten. Vi gillar att jobba i team för ungdomens bästa!

Inskrivningsförfarande: Beslut om inskrivning sker i samråd mellan föreståndare och socialtjänst.
Vi tillhandahåller snabba inskrivningar, och då det finns ledig plats finns det möjlighet att placera inom kort.

Språk: Svenska
Engelska

Övriga upplysningar: Vi arbetar behovsinriktat med MI, Lågaffektivt bemötande, Miljöterapi, Teckenekonomi, Familjearbete, Anpassad skola, ART.
Psykologutredning, Sociala observationer, Familjeutredning,

"UppDraget HVB AB" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsmetod
ART
KBT
MI, motiverande samtal
Miljöterapi
PDT, Psykodynamisk Psykoterapi
Trauma
Inriktning
Inlärningsvårigheter
Sexuella övergrepp
Övergreppsspecifik
Lagrum
Insats / LVU
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 2
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 3
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 4
Målgrupp
Endast pojkar
Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD
Antisocial personlighetsstörning
Autismspektrum
Bipolär sjukdom
Borderline / Emotionell Instabil Personlighetsstörning
Fobier
Neuropsykiatriska diagnoser
OCD, Tvångssyndrom
PTSD, Posttraumatisk Stressyndrom
Psykosocial problematik
Tourettes syndrom
Trauma
Ångestsyndrom
Särskilda upplysningar
Akuthem
Tillståndsbevis utfärdat av IVO