Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

UppDraget HVB AB

Tfn: 0155-520 25
Fax: 0155 520 26

Besöksadress: Lövlund, Tunaberg, Nyköping
Postadress: Box 344, 611 27 NYKÖPING
Föreståndare: Milla Korhonen, 070-790 98 14
Placeringsansv: Milla Korhonen, 070-790 98 14
Platsantal: 6
Lagrum: SoL 7.1.1, SoL 7.1.2, SoL 7.1.3, SoL 7.1.4


Målgrupp: UppDraget HVB är ett litet behandlingshem med totalt 6 platser för pojkar mellan 13 - 16 år. Verksamheten tar emot placeringar med stöd av både SoL och LVU.

Vår målgrupp är pojkar med psykosociala problem, hemmasittar-/skolproblematik, beteendeproblem, utåtagerande beteende, neuropsykiatriska diagnoser så som ADHD och Aspergers syndrom

Behandlingsinnehåll: UppDraget HVB är ett litet behandlingshem med totalt 6 platser för pojkar mellan 13-16 år. Verksamheten tar emot placeringar med stöd av både SoL och LVU.

Vår målgrupp är pojkar med psykosociala problem, hemmasittar-/skolproblematik, beteendeproblem, utåtagerande beteende, neuropsykiatriska diagnoser så som ADHD och Aspergers syndrom samt begynnande kriminalitet och/eller vissa drogrelaterade problem. Skälen till en placering kan vara vitt skilda, men till Lövlund kommer man ofta hemifrån, som en första placering.

I vår verksamhet arbetar utbildade behandlingsassistenter med lång erfarenhet av arbete med ungdomar.
Vi gör även utredningar i form av psykolog- familjeutredningar samt sociala observationer.

Geografi: Till Nyköping är det drygt 10 mil längst E4:an från både Stockholm och Linköping.
Lövlund ligger c:a 18 km utanför Nyköping i vacker landsbygdsmiljö. Det finns bussförbindelser till och från Nyköping som i sin tur har buss- och tågförbindelser med övriga Sverige.

Huvudman: UppDraget HVB AB i Nyköping

Org nr: 556686-3477

Upptagningsområde: Vi tar emot ungdomar från hela Sverige. Genom vår geografiska placering intill E4:an är det lätt att ta sig till oss.
Vi har ramavtal med många kommuner runt om i Sverige och vi är bra på samarbeta med socialtjänsten. Vi gillar att jobba i team för ungdomens bästa!

Inskrivningsförfarande: Beslut om inskrivning sker i samråd mellan föreståndare och socialtjänst.

Språk: Svenska
Engelska

Övriga upplysningar: Vi arbetar behovsinriktat med ART, Teckenekonomi, MI, Familjearbete, Anpassad skola, Miljöterapi, Sociala observationer, Familjeutredning, Psykologutredning

"UppDraget HVB AB" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsformer
ART
BBIC
KBT
MI, motiverande samtal
Diagnosgrupp
ADHD
Aspergers syndrom
Autismspektrumdiagnos
Inlärningsvårigheter
Kriminalitet
Neuropsykiatriska diagnoser
Psykosocial problematik
Utåtagerande beteende
Lagrum
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 2
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 3
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 4
Målgrupp
Endast pojkar
Pojkar 12-18 år
Särskilda upplysningar
LVU
Lagen med särskilda bestämmelser om vård
Personalhandledning
Tillståndsbevis utfärdat av IVO