HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Meby behandlingshem

Tfn: 0157-60600

Besöksadress: Helgesta kyrkby, Båvensnäs 1, 649 91 Sparreholm, Sparreholm
Postadress: Box 107, SE-642 23 FLEN
Föreståndare: Urban Svanström, 0157-60600, knappval 1
Placeringsansv: Urban Svanström, 0157-60600, knappval 1
Platsantal: 8 behandlingsplaster och 4 platser i mellanfas
Lagrum: LVU, SoL 7.1.1, SoL 4.1


Målgrupp: På vårt HVB-hem tar vi emot ungdomar 15-20 år med psykosocial problematik som missbruk i kombination med psykisk ohälsa och/eller NPF Vi tar emot både SoL och LVU.
Akut och utredning i mån av plats.

Behandlingsinnehåll: Social träning/ADL. Kognitiv miljöterapi, Individuell samtalsterapi (KBT). Gruppsamtal, Familjesamtal och CRAFT,Missbruksbehandling: ACRA och Återfallsprevention individuellt samt Repulse (även för ungdomar med begynnande kriminalitet). MI (motiverande samtal). Psykiatriteam: Konsultpsykiatriker, vårdsamordnare och Steg-1 terapeut. Samarbete med grund- och gymnasieskola. Praktikplats/Skola. Kontaktmannaskap. Mellanfasboende. Stödboende i egen lägenhet.

Geografi: Flens kommun. 10 mil söder om Stockholm.

Huvudman: Meby behandlingshem AB

Org nr: 556518-6284

Upptagningsområde: Hela landet

Inskrivningsförfarande: Ansökan sker direkt till hemmet.
0157-60600, knappval 1

Språk: Engelska, finska, persiska, arabiska

Övriga upplysningar: 12 platser varav 8 behandling och 4 i mellanfashus. . Vi gör psykologiska och neuropsykologiska utredningar. Vi erbjuder individuell samtalsterapi (KBT).

"Meby behandlingshem" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Broschyrer
Behandlingsmetod
ACT
CRA
CRAFT
KBT
Kriminalitetsprogram
MI, motiverande samtal
Miljöterapi
ÅP
Lagrum
Insats / LVU
Insats / SoL 4.1 - Bistånd för boende
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Pojkar och flickor
Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD
Alkoholberoende
Autismspektrum
Bipolär sjukdom
Depression
Narkotikaberoende
Neuropsykiatriska diagnoser
OCD, Tvångssyndrom
PTSD, Posttraumatisk Stressyndrom
Psykosocial problematik
Trauma
Ångestsyndrom
Särskilda upplysningar
Akuthem
Tillståndsbevis utfärdat av IVO