HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Meby behandlingshem

Tfn: 0157-60 600

Besöksadress: Helgesta kyrkby, Båvensnäs 1, 649 91 Sparreholm, Sparreholm
Postadress: Box 107, SE-642 23 FLEN
Föreståndare: Urban Svanström, 0704-261937
Placeringsansv: Carl Jägare, 0706-608757
Platsantal: 8 behandlingsplaster och 4 platser i mellanfas
Lagrum: LVU, SoL 7.1.1, SoL 4.1


Målgrupp: På vårt HVB-hem och vårt stödboende tar vi emot unga människor mellan 15-20 år med psykosocial och/eller psykiatrisk problematik såsom utagerande beteende och anpassningsproblematik, ofta i kombination med missbruk. Vi tar emot både SoL och LVU.
Akut och utredning i mån av plats.

Behandlingsinnehåll: Social träning/ADL. Kognitiv miljöterapi, Individuell psykoterapi (KBT). Gruppsamtal, Familjesamtal och CRAFT,Missbruksbehandling: ACRA och Återfallsprevention individuellt.Repulse,Ett Nytt Vägval-påverkansprogram för kriminella ungdomar. MI (motiverande samtal). Psykiatriteam: Konsultpsykiatriker, vårdsamordnare och Steg-1 terapeut. Samarbete med grund- och gymnasieskola. Praktikplats/Skola. Kontaktmannaskap. Mellanfasboende. Stödboende i egen lägenhet.

Geografi: Flens kommun. 10 mil söder om Stockholm.

Huvudman: Meby behandlingshem AB

Org nr: 556518-6284

Upptagningsområde: Hela landet

Inskrivningsförfarande: Ansökan sker direkt till hemmet.
Carl Jägare 0706-608757.

Språk: Engelska, finska, persiska, arabiska

Övriga upplysningar: 12 platser varav 8 behandling och 4 i mellanfashus. . Vi gör sociala, pedagogiska, psykologiska och neuropsykologiska utredningar. Vi erbjuder individuell psykoterapi (KBT).
Meby Stödboende har 3 st platser i Eskilstuna.

"Meby behandlingshem" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Broschyrer
Behandlingsmetod
ACT
KBT
MI, motiverande samtal
Lagrum
Insats / LVU
Insats / SoL 4.1 - Bistånd för boende
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Pojkar och flickor
Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD
Alkoholberoende
Antisocial personlighetsstörning
Narkotikaberoende
Psykosocial problematik
Särskilda upplysningar
Akuthem
Skolundervisning
Tillståndsbevis utfärdat av IVO