HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Björkbacka HVB

Tfn: 0155-49 90 31

Postadress: Stockholmsvägen 32, 611 99 Tystberga

Målgrupp: Målgruppen är pojkar 15-20 år som har förgripit sig sexuellt eller har haft sexuell avvikande beteende. De ungdomar som flyttar till Björkbacka har genomgått ERASOR med låg/mellan risk, saknas ERASOR så gör vi detta på enheten.

Geografiskt läge: Björkbacka ligger 3 mil norr om Nyköping och 8 mil söder om Stockholm, beläget på landet utanför samhället Lästringe.

Lagrum: LVU, SoL 7.1.1, SoL 7.1.2, SoL 7.1.3, SoL 7.1.

Är du ansvarig för denna verksamhet och vill uppdatera informationen?

Kontakta oss

Målgrupp
Endast pojkar