Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Mikaelgården - Prachthuset, Lauerhuset, Skogshuset, Örjanshuset.

Tfn: 08-551 500 68
Fax: 08-551 501 90

Besöksadress: Brogärdet 9-24, 153 91 Järna
Postadress: Mikaelgården, Brogärdet 9-24, 153 91 JÄRNA
Föreståndare: Magnus Pierrou, 079 339 16 76
Placeringsansv: Susanne Åberg, 070- 268 54 57
Platsantal: 5+5+5+5
Lagrum: SoL 7.1.1


Målgrupp: Barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättning i åldern 7-17 år som är i behov av skolgång i nära anslutning till boendet. Vi vänder oss till både normalbegåvade barn och barn med lindrig intellektuell funktionsnedsättning.

Behandlingsinnehåll: Mikaelgården erbjuder vård/behandling, undervisning och terapi för barn med neuropsykiatriska diagnoser och olika tilläggsdiagnoser/svårigheter. Vi är grundade i den läkepedagogiska/antroposofiska impulsen och arbetar med stöd av evidensbaserade metoder. Vi erbjuder en lugn, välstrukturerad miljö med en terapeutisk helhetslösning omfattande boende, fritid och Waldorfresurs skola (grundskola och grundsärskola). På Mikaelgården finns även två LSS boenden för samma målgrupp.

Geografi: Södermanland. Ca tolv km från Södertälje. Sju km från Järna.

Huvudman: Föreningen Mikaelgårdens Läkepedagogiska Institut

Org nr: 815600-2795

Upptagningsområde: Hela landet

Språk: Engelska, tyska, holländska, franska, ryska.

"Mikaelgården - Prachthuset, Lauerhuset, Skogshuset, Örjanshuset." ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Diagnosgrupp
ADHD
Aspergers syndrom
Autismspektrumdiagnos
Fobier/Depressioner
Inlärningsvårigheter
Neuropsykiatriska diagnoser
Psykosocial problematik
Tourettes syndrom
Ångestsyndrom
Lagrum
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Pojkar och flickor
Särskilda upplysningar
Skolundervisning
Tillståndsbevis utfärdat av IVO