Sök- och placeringstjänst inom HVB och familjehem

Frihamra Vård

Verksamhetstyp: HVB för barn och unga (0-25 år) - Övriga hem

Målgrupp

Frihamra vård har verksamheter inom PUT-boende och öppenvård. Verksamheterna riktar sig mot ensamkommande barn/ungdomar 15-21 år som är asylsökande eller nyligen har erhållit PUT.

Geografiskt läge

Boendet är beläget i en lugn och trygg miljö ute på landsbygden med bra kommunikationer till Stockholm, Norrtälje och Rimbo.

Övriga upplysningar

Vi samarbetar med företag i Rimbo och Norrtälje som erbjuder praktikplatser.

Är du ansvarig för denna verksamhet och vill uppdatera informationen?

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Postadress

Sökkategorier

Lagrum
SoL 7.1.

Målgrupp
Pojkar och flickor

Sjukdomar och Besvär
-