Sök- och placeringstjänst inom HVB och familjehem

AB Krica; Kricagården

LEDIG PLATS
Verksamhetstyp: HVB för barn och unga (0-25 år) - Övriga hem
Antal platser: 12
Besöksadress: Eolshällsvägen 14, HÄGERSTEN
Kommun: Stockholm
Org nr: 556754-3037
Webbplats: http://www.krica.se/vara-tjanster/kricagarden/

Målgrupp

Kricagården tar emot ungdomar i åldern 14-20 år med psykosociala, neuropsykiatriska och psykiatriska problem.

Behandlingsinnehåll

Behandlingsmodell och kvalitetsprocess
Kricas behandlingsmodell skapar ett gemensamt arbetssätt i behandlingen för de ungdomar och unga vuxna som placeras inom Krica. Genom en tydlig kvalitetsprocess med dokumenterade
rutiner säkerställs att Krica kan följa och redovisa varje steg i behandlingen.

Kricas behandlingsmodell och kvalitetsprocess summeras i fyra steg:
Inskrivning, Kartläggning, Behandling och Utskrivning.

Metoder, teorier & utvärdering
Behandlingsmodellen bygger på teorier och målsättningar som visat sig verksamma i behandling av ungdomar och unga vuxna, där vi följt Socialstyrelsens metodhandbok avseende
Miljöterapi och Kognitiv beteendeterapi (KBT).

Vi utvärderar behandlingen veckovis genom självskattning baserat på ORS, Outcome Rating Scale. ORS är ett instrument som med skattningsskalor systematiskt följer en insats och
utvärderar hur den påverkar ungdomens liv.

Den övergripande målsättningen är att ungdomen ska få en grund för att leva ett meningsfullt och tillfredsställande liv efter avslutad behandling.

Skolgång
Alla ungdomar har möjlighet till skolgång som planeras utifrån en individuell studieplan. Vi samverkar med ESS-gymnasiet i Stockholms stad samt med närliggande grundskolor.

Geografi

Kricagården ligger vackert belägen vid Mälarens strand i Hägersten, Stockholm. Det tar 15 minuter med tunnelbana från Stockholms Central till Axelsberg.

Huvudman

Krica Behandling och Utbildning AB

Org nr

556754-3037

Upptagningsområde

Hela landet.

Inskrivningsförfarande

Ansökan sker direkt placeringsansvarig.

Språk

Engelska, kroatiska, spanska, franska, arabiska, wolof och dari.

Övriga upplysningar

Verksamheten är certifierad enligt ISO 9001/Kvalitet, ISO 14001/Miljö och ISO 45001/Arbetsmiljö samt HBTQ-certifierad.
Verksamheten är bemannad dygnet runt och har vaken nattpersonal.
Leg. sjuksköterska delar medicin och Barn-ungdomspsykiater finns på konsultbasis.
Vi har öppet 365 dagar/år.
Inom verksamheten finns kulturkompetens och även möjlighet till utredning.

AB Krica; Kricagården ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Kontaktuppgifter

Telefon: 08-88 36 00
E-postadress: anna.medin@krica.se

Föreståndare:
Anna Medin, 070-79 77 630

Placeringsansvarig:
Jourhavande Föreståndare, 08-46 00 72 12

Postadress:
129 37 HÄGERSTEN

Broschyrer:
Krica - Kricagården

Sökkategorier

Behandlingsmetod
CRA
CRAFT
DBT
Familjeterapi
Integrerad behandlingsmetod
KBT
Lösningsfokuserat arbetssätt
MI, motiverande samtal
Miljöterapi
PDT, Psykodynamisk Psykoterapi
Trauma
Våld i nära relation

Inriktning
HBTQ
Hedersrelaterat
Inlärningsvårigheter
Misshandlade kvinnor
Misshandlade män
Sexuella övergrepp

Lagrum
Insats / LPT
Insats / LVU
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1

Målgrupp
HBTQ
Kvinnor och män
Pojkar och flickor

Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD
Antisocial personlighetsstörning
Autismspektrum
Bipolär sjukdom
Borderline / Emotionell Instabil Personlighetsstörning
Depression
Fobier
Neuropsykiatriska diagnoser
OCD, Tvångssyndrom
PTSD, Posttraumatisk Stressyndrom
Psykosocial problematik
Schizofreni
Tourettes syndrom
Trauma
Ätstörning
Ångestsyndrom
Övriga psykossjukdomar

Särskilda upplysningar
Akuthem
Tillståndsbevis utfärdat av IVO