Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Kricagårdens behandlingshem

Tfn: 08-88 36 00, 08-603
Fax: 08-88 59 76

Besöksadress: Eolshällsvägen 14, HÄGERSTEN
Postadress: 129 37 HÄGERSTEN
Föreståndare: Anna Medin, 070-79 77 630
Placeringsansv: Susanne Sahlberg, 070-992 32 93
Platsantal: 12
Lagrum: SoL 7.1.1


Målgrupp: Kricagården tar emot ungdomar i åldern 14-20 år med psykosociala, neuropsykiatriska och psykiatriska problem.

Behandlingsinnehåll: Behandlingmodellen vid Kricagården innehåller - miljöterapi, skola, familjearbete och psykoterapi. Inskrivna ungdomar erbjuds efter bedömning, individuella samtal hos leg. psykoterapeut.
Grunden för behandlingen är en genomförandeplan enligt BBIC.
I planen formuleras delmål och mål för behandlingen, tidsaspekt och vem som ansvarar för att målen uppnås. Gemensamt arbetar ungdomen och dennes kontaktperson med de olika behovsområdena i genomförandeplanen. Det kan gälla såväl pedagogiskt stöd och lärande i vardagen till arbete kring ungdomens identitetsutveckling och framtid.
Insatserna är individuellt utformade utifrån individens behov och resurser med fokus på samspel, utveckling och växande.
Den strukturerade miljöterapeutiska verksamheten främsta syfte är att skapa en trygg och förutsägbar miljö. Genom att vi lägger stor vikt vid vardagliga händelser och situationer synliggörs styrkor, beteenden och anknytningsmönster som sedan kan stärkas och bearbetas tillsammans med den unge.
För att behandlingen ska bli så optimal som möjligt finns familjen och det övriga nätverket med i form av familjesamtal/familjeterapi samt samvaro. Planering görs individuellt utifrån ungdomens och familjens behov.
Samtliga placerade ungdomar erbjuds skolgång inom ESS- skolorna.
På enheten finns även en stor kulturkompetens, utredningsmöjlighet samt barn och ungdoms psykiatriker.

Geografi: Kricagården ligger vackert belägen vid Mälarens strand i Hägersten, Stockholm. Det tar 15 minuter med tunnelbana från Stockholms Central till Axelsberg.

Huvudman: Krica Behandling och Utbildning AB

Org nr: 556754-3037

Upptagningsområde: Hela landet.

Inskrivningsförfarande: Ansökan sker direkt placeringsansvarig.

Språk: Engelska, Kroatiska, Spanska och Dari.

Övriga upplysningar: Verksamheten är certifierad enligt ISO 9001 samt HBTQ-certifierad.
Verksamheten är bemannad dygnet runt och har vaken nattpersonal.
Vi har öppet 365 dagar/år.

"Kricagårdens behandlingshem" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsformer
BBIC
KBT
Psykodynamisk Psykoterapi
Diagnosgrupp
ADHD
Borderline
Fobier/Depressioner
Hedersrelaterat
Neuropsykiatriska diagnoser
Posttraumatisk Stressyndrom - PTSD
Psykosocial problematik
Sexuella övergrepp
Tvångssyndrom - OCD
Utåtagerande beteende
Ångestsyndrom
Lagrum
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Barn med invandrarbakgrund
Ensamkommande
Pojkar och flickor
Särskilda upplysningar
Akuthem
LPT
Lagen med särskilda bestämmelser om vård
Personalhandledning
Tillståndsbevis utfärdat av IVO