Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

20 jan

Kricagårdens behandlingshem

Tfn: 08-88 36 00
Fax: 08-88 59 76

Besöksadress: Eolshällsvägen 14, HÄGERSTEN
Postadress: 129 37 HÄGERSTEN
Föreståndare: Anna Medin, 070-79 77 630
Placeringsansv: Susanne Sahlberg, 070-992 32 93
Platsantal: 12
Lagrum: SoL 7.1.1


Målgrupp: Kricagården tar emot ungdomar i åldern 14-20 år med psykosociala, neuropsykiatriska och psykiatriska problem.

Behandlingsinnehåll: Behandlingsmodellen innehåller - miljöterapi, skola, familjearbete och psykoterapi. Inskrivna ungdomar erbjuds efter bedömning, individuella samtal hos leg. psykoterapeut.

Grunden för behandlingen är genomförandeplan enligt BBIC.
I planen formuleras delmål och mål för behandlingen, tidsaspekt och vem som ansvarar för att målen uppnås. Gemensamt arbetar ungdomen och dennes kontaktperson med de olika behovsområdena i genomförandeplanen. Det kan gälla såväl pedagogiskt stöd och lärande i vardagen till arbete kring ungdomens identitetsutveckling och framtid.
I miljöterapin arbetar vi med MBT, lågaffektivt bemötande, MI och KBT. Vårt bemötande och behandlingsarbete genomsyras av att finna friskfaktorer.
Samtliga placerade ungdomar erbjuds skolgång inom ESS- skolorna.

Inom verksamheten finns även en stor kulturkompetens och utredningsmöjligheter.

Geografi: Kricagården ligger vackert belägen vid Mälarens strand i Hägersten, Stockholm. Det tar 15 minuter med tunnelbana från Stockholms Central till Axelsberg.

Huvudman: Krica Behandling och Utbildning AB

Org nr: 556754-3037

Upptagningsområde: Hela landet.

Inskrivningsförfarande: Ansökan sker direkt placeringsansvarig.

Språk: Engelska, Kroatiska, Spanska och Dari.

Övriga upplysningar: Verksamheten är certifierad enligt ISO 9001/Kvalitet, ISO 14001/Miljö och ISO 45001/Arbetsmiljö samt HBTQ-certifierad.
Verksamheten är bemannad dygnet runt och har vaken nattpersonal.
Leg.sjuksköterska delar medicin och Barn-ungdomspsykiater finns på konsultbasis.
Vi har öppet 365 dagar/år.

"Kricagårdens behandlingshem" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsformer
BBIC
KBT
MI, motiverande samtal
Psykodynamisk Psykoterapi
Diagnosgrupp
ADHD
Borderline
Fobier/Depressioner
Hedersrelaterat
Neuropsykiatriska diagnoser
Posttraumatisk Stressyndrom - PTSD
Psykosocial problematik
Sexuella övergrepp
Tvångssyndrom - OCD
Utåtagerande beteende
Ångestsyndrom
Lagrum
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Ensamkommande
Pojkar och flickor
Särskilda upplysningar
Akuthem
LPT
Lagen med särskilda bestämmelser om vård
Personalhandledning
Tillståndsbevis utfärdat av IVO