HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

WeMind Stegsholm

Mobil: 073-919 84 19
Tfn: 08-41046567
Fax: 08-12451887

Besöksadress: Gålövägen 30, Haninge
Postadress: Box 64, 13721 Västerhaninge
Föreståndare: Gösta Liljeholm, 0739198419
Platsantal: 23 ( 3 avdelningar med 11, 7 respektive 5 platser)
Lagrum: LPT, LVU, SoL 7.1.1


Målgrupp: WeMind Stegsholm specialiserar sig på utredning och behandling för killar i tonåren med svåra beteendeproblem i form av anpassningsproblematik, relationsproblem och skolsvårigheter. Inskrivningsålder är 14-17 år och man kan bo kvar för behandling fram tills man fyller 19 år. Verksamheten har speciellt utformats för att kunna erbjuda evidensbaserad psykiatrisk vård för ungdomar som utöver sina psykosociala svårigheter har behov av psykiatriska insatser för till exempel ångest, depression, bipolär sjukdom, psykostillstånd eller självskadebeteenden. Verksamhetens strukturerade upplägg passar väl för ungdomar med neuropsykiatriska funktionshinder, som autismspektrumproblematik, uppmärksamhetssvårigheter eller lindriga begåvningshandikapp men passar lika bra för den som har behov av behandlingsinsatser och inte har funktionshinder.

Behandlingsinnehåll: Behandlingsinsatser på WeMind Stegsholm tar sin utgångspunkt i inlärningspsykologi och vetenskapen om hur mänskligt lärande fungerar. Den kliniska tillämpningen av inlärningspsykologi som vi använder kallas Tillämpad Beteendeanalys (TBA) och är en metod som fokuserar på en grundlig analys av de beteenden man vill förändra, en beteendeanalys. Detta är en metod som under många år visat på goda resultat i både forskning och klinisk praktik gällande beteendeförändring hos ungdomar, både med och utan funktionshinder. De handlingsplaner som verksamheten använder och den handledning personalen får tar alltid sin utgångspunkt i denna analysmodell.

Våra psykiatriska behandlingsinsatser i form av intensiv psykologbehandling (enskilt eller med olika dela av familjen familjen) tar alltid sin utgångspunkt i inlärningspsykologins psykoterapeutiska tillämpningar som återfinns inom Kognitiv Beteendeterapi (KBT). Vi har fyra psykologer, utöver föreståndaren, med sin anställning helt på denna verksamhet.

Personalen har tät handledning med vår behandlingsansvarige psykolog, som arbetar heltid i verksamheten, i metoden för bemötandet (TBA) och densamme ansvarar för ungdomarnas individuella behandlingsplanering. Tillsammans med övriga behandlingsteamet utförs insatserna, både sociala och psykiatriska.

Utöver behandlingsteamets egna resurser finns tillgång till medicinska insatser genom vår psykiatriker som besöker verksamheten regelbundet och vår sjuksköterska som träffar ungdomarna vid behov varannan vecka för uppföljning. Vi har goda erfarenheter av att förutom SoL hantera ärenden inom lagrummen LVU, LPT och LSS.

Geografi: Wemind Stegsholm ligger på Gålö i Haninge kommun. Det är ett lantligt läge med närhet till hav och skärgård liksom samhällena Västerhaninge, Handen och Dalarö (cirka 15 minuters bilfärd till vardera). Med bil tar man sig från Stockholm C på en knapp halvtimme. Reser man kommunalt får man räkna med cirka 1 timme.

Huvudman: Wemind HVB AB

Org nr: 556943-5703

Upptagningsområde: Hela landet

Inskrivningsförfarande: Ansökan görs med fördel direkt till föreståndare Gösta Liljeholm på telefon 073-919 84 19

När förfrågan tagits emot görs en genomgång och riskbedömning varefter studiebesök med placerande socialsekreterare och föräldrar bokas in. Ju bättre planering desto bättre placering brukar vi resonera och tar mycket sällan emot akuta placeringar.

Språk: Engelska, Finska, Spanska, Tigrinja, Sorani, Arabiska
(Psykologbehandling endast på Svenska och Engelska)

Övriga upplysningar: Behandlingen bedrivs av egna psykologer på plats i verksamheten. Vi kan planera upp till tre behandlingssessioner med psykolog i veckan plus mängdträning, under handledning från psykolog, med övrig personal. Vi kan med detta upplägg erbjuda en mycket intensiv KBT-behandling och har bred barnpsykiatrisk erfarenhet.

"WeMind Stegsholm" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsformer
BBIC
Behandlingsmetod
DBT
KBT
Inriktning
Inlärningsvårigheter
Lagrum
Insats / LPT
Insats / LVU
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Endast pojkar
Pojkar 12-18 år
Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD
Autismspektrum
Bipolär sjukdom
Fobier
Neuropsykiatriska diagnoser
OCD, Tvångssyndrom
PTSD, Posttraumatisk Stressyndrom
Psykosocial problematik
Schizofreni
Spelmissbruk
Tourettes syndrom
Utåtagerande beteende
Ångestsyndrom
Övriga psykossjukdomar
Särskilda upplysningar
Tillståndsbevis utfärdat av IVO