HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Victoria Behandlingscenter

Tfn: 08 648 10 00

Postadress: Pepparvägen 27, 123 56 Farsta

Målgrupp: Victoria behandlingscenter erbjuder konsulentstödda jour- och familjehem, kraftigt förstärkta familjehem, behandling i familj och öppenvård. Familjerna tar emot barn och ungdomar 0-21 år som av olika skäl behöver placeras utanför hemmet.

Geografiskt läge: Kontor i Stockholm samt i centrala Norrköping.

Lagrum: SoL 7.1.1, SoL 7.1.4, SoL 6.

Är du ansvarig för denna verksamhet och vill uppdatera informationen?

Kontakta oss

Diagnosgrupp
ADHD
Aspergers syndrom
Autismspektrumdiagnos
Bipolär sjukdom
Borderline
Dubbeldiagnos
Fobier/Depressioner
Hedersrelaterat
Inlärningsvårigheter
Kost och vikt
Neuropsykiatriska diagnoser
Posttraumatisk Stressyndrom - PTSD
Psykosocial problematik
Tourettes syndrom
Tvångssyndrom - OCD
Ångestsyndrom
Målgrupp
Föräldrar och barn
Gravida
Pojkar och flickor
Transitboende