Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Lärbo HVB-hem

Besöksadress: Pimpelvägen 31, JÄRNA
Postadress: Box 103, SE-153 22 JÄRNA
Föreståndare: Maria Hallenius Henrysson, 072/2331674
Placeringsansv: Maria Hallenius Henrysson, 072/2331674
Platsantal: 16
Lagrum: SoL 7.1.1, SoL 7.1.2


Målgrupp: Linnea Omsorg driver HVB-verksamhet för ungdomar enligt SoL i Järna

Vår idé

Vi vill hjälpa ungdomar, i behov av extra stöd, till ett bra liv utifrån individuella förutsättningar. Vår gemenskap och värme skapar möjlighet till utveckling och en känsla av egenvärde. En tydlig struktur i en naturnära och vacker miljö ger trygghet och framtidshopp. Genom professionell vägledning banar vi vägen mot ett mer självständigt liv.

Vår verksamhet

Lärbo är ett HVB-hem med tillstånd enligt SoL och LVU. Vi tillhandahåller 16 platser fördelat i tre olika enheter samt fyra träningslägenheter. Vi arbetar i nära samarbete med anhöriga, skola, läkare och myndigheter.
Vi kan ta emot ungdomar i åldern 14-23.

Alen
5 boendeplatser för pojkar/unga män,16-19 år med NPF, intellektuell funktionsnedsättning, psykisk ohälsa och beteendeproblematik.

Björken
5 boendeplatser för ungdomar, 14-16 år med omfattande skolfrånvaro, normbrytande beteende och beteende problematik, samt begynnande missbruk och/eller kriminalitet.

Skilleby
2 boendeplatser för ungdomar 16-19 åromfattande skolfrånvaro, psykisk ohälsa, normbrytande beteende och beteende problematik.

Träningslägenheter
4 platser för ungdomar 18-23 år.

Behandlingsinnehåll: Metoder:
Lågaffektivt bemötande
MI
Repulse
ART

Individuell psykoterapi
Utredning
Konst och kroppsterapier såsom massage, konstterapi m.m

Geografi: I Järna samhälle.

Huvudman: Linnea Omsorg AB

Org nr: 556709-9196

Upptagningsområde: Hela landet

Inskrivningsförfarande: Ansökan sker direkt till hemmet.

Språk: Svenska, Engelska

Övriga upplysningar: Personalhandledning finns.
Leg. psykolog och Leg. Psykiater finns att tillgå i verksamheten.

"Lärbo HVB-hem" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsformer
ART
BBIC
KBT
Diagnosgrupp
ADHD
Aspergers syndrom
Bipolär sjukdom
Inlärningsvårigheter
Kost och vikt
Neuropsykiatriska diagnoser
Posttraumatisk Stressyndrom - PTSD
Psykosocial problematik
Sexuella övergrepp
Tourettes syndrom
Tvångssyndrom - OCD
Lagrum
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 2
Målgrupp
Pojkar och flickor
Särskilda upplysningar
Lagen med särskilda bestämmelser om vård
Personalhandledning
Tillståndsbevis utfärdat av IVO