HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Lärbo HVB

Tfn: (denna information visas ej för oinloggade)

Besöksadress: (denna information visas ej för oinloggade)
Postadress: (denna information visas ej för oinloggade)
Föreståndare: (denna information visas ej för oinloggade)
Placeringsansv: (denna information visas ej för oinloggade)
Platsantal: 17 platser fördelade på 2 gruppbostäder. 5 platser i respektive gruppbostad. 4 träningslägenheter samt 3 fristående lägenheter för individuella placeringar eller träningsboende.
Lagrum: LVU, SoL 7.1.1, SoL 7.1.2


Målgrupp: Linnea Omsorg driver HVB-verksamhet för ungdomar enligt SoL i Järna

Vår idé

Vi vill hjälpa ungdomar, i behov av extra stöd, till ett bra liv utifrån deras individuella förutsättningar. Vi strävar aktivt mot att vara en verksamhet präglad av gemenskap och värme där vi alltid ser möjligheter till förändring och utveckling för varje enskild ungdom. En tydlig struktur i en naturnära och vacker miljö, anser vi skapar trygghet och framtidshopp. Genom professionell vägledning banar vi vägen mot ett mer självständigt liv.

Vår verksamhet

Lärbo är ett HVB-hem med tillstånd enligt SoL och LVU. Vi tillhandahåller 16 platser fördelat i tre olika enheter samt fyra träningslägenheter. Vi arbetar i nära samarbete med anhöriga, skola, läkare och myndigheter.
Vi kan ta emot ungdomar i åldern 14-23.

Alen
5 boendeplatser för ungdomar,14-23 år med NPF, intellektuell funktionsnedsättning, psykisk ohälsa och beteendeproblematik.

Björken
5 boendeplatser för ungdomar, 14-23 år med omfattande skolfrånvaro. Målgrupp: normbrytande beteende och beteende problematik, samt begynnande missbruk och/eller kriminalitet.

Skilleby
2 separata lägenheter med personalrum i varje lägenhet. 2 boendeplatser för ungdomar 14-23. Målgrupp: omfattande skolfrånvaro, psykisk ohälsa, normbrytande beteende och beteende problematik.

Träningslägenheter
4 platser för ungdomar 14-23.

Behandlingsinnehåll: Metoder:
Lågaffektivt bemötande
MI
re-PULSE
Återfallsprevention, ÅP
Empowerment
Anknytningsteori
KASAM
KBT
Individuell psykoterapi
Utredning kan göras.

Geografi: I Järna samhälle med omnejd.

Huvudman: (denna information visas ej för oinloggade)

Org nr: (denna information visas ej för oinloggade)

Upptagningsområde: Hela landet

Inskrivningsförfarande: Ansökan sker direkt till hemmet.

Språk: Svenska, Engelska, Arabiska

Övriga upplysningar: Personalhandledning finns.
Personal med lång erfarenhet och kompetens i arbete med ungdomar.
Leg. psykolog och Leg. Psykiater finns att tillgå i verksamheten.

"Lärbo HVB" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsmetod
ACT
ART
HAP, Haschavvänjningsprogrammet
KBT
MI, motiverande samtal
Inriktning
Inlärningsvårigheter
Sexuella övergrepp
Lagrum
Insats / LVU
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 2
Målgrupp
Pojkar och flickor
Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD
Autismspektrum
Bipolär sjukdom
Dubbeldiagnos / Samsjuklighet
Neuropsykiatriska diagnoser
OCD, Tvångssyndrom
PTSD, Posttraumatisk Stressyndrom
Psykosocial problematik
Spelmissbruk
Tourettes syndrom
Ätstörning
Ångestsyndrom
Övriga psykossjukdomar
Särskilda upplysningar
Akuthem
Tillståndsbevis utfärdat av IVO