Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Lärbo HVB-hem

Tfn: 08-554 814 70

Besöksadress: Storgatan 3, Järna
Postadress: Box 65, SE-153 22 JÄRNA
Föreståndare: Maria Hallenius Henrysson
Placeringsansv: Nina Wensberg, +46701808893
Platsantal: 16
Lagrum: SoL 7.1.1, SoL 7.1.2


Målgrupp: Linnea Omsorg driver HVB-verksamhet för ungdomar enligt SoL i Järna

Vår idé

Vi vill hjälpa ungdomar, i behov av extra stöd, till ett bra liv utifrån deras individuella förutsättningar. Vi strävar aktivt mot att vara en verksamhet präglad av gemenskap och värme där vi alltid ser möjligheter till förändring och utveckling för varje enskild ungdom. En tydlig struktur i en naturnära och vacker miljö, anser vi skapar trygghet och framtidshopp. Genom professionell vägledning banar vi vägen mot ett mer självständigt liv.

Vår verksamhet

Lärbo är ett HVB-hem med tillstånd enligt SoL och LVU. Vi tillhandahåller 16 platser fördelat i tre olika enheter samt fyra träningslägenheter. Vi arbetar i nära samarbete med anhöriga, skola, läkare och myndigheter.
Vi kan ta emot ungdomar i åldern 14-23.

Alen
5 boendeplatser för pojkar/unga män,16-19 år med NPF, intellektuell funktionsnedsättning, psykisk ohälsa och beteendeproblematik.

Björken
5 boendeplatser för ungdomar, 14-16 år med omfattande skolfrånvaro, normbrytande beteende och beteende problematik, samt begynnande missbruk och/eller kriminalitet.

Skilleby
2 boendeplatser för ungdomar 16-19 omfattande skolfrånvaro, psykisk ohälsa, normbrytande beteende och beteende problematik.

Träningslägenheter
4 platser för ungdomar 18-23 år.

Behandlingsinnehåll: Metoder:
Lågaffektivt bemötande
MI
Empowerment
Anknytningsteori
KASAM

Individuell psykoterapi
Utredning

Geografi: I Järna samhälle.

Huvudman: Linnea Omsorg AB

Org nr: 556709-9196

Upptagningsområde: Hela landet

Inskrivningsförfarande: Ansökan sker direkt till hemmet.

Språk: Svenska, Engelska

Övriga upplysningar: Personalhandledning finns.
Personal med lång erfarenhet och kompetens i arbete med ungdomar.
Leg. psykolog och Leg. Psykiater finns att tillgå i verksamheten.

"Lärbo HVB-hem" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsformer
ART
BBIC
KBT
Diagnosgrupp
ADHD
Aspergers syndrom
Bipolär sjukdom
Inlärningsvårigheter
Kost och vikt
Neuropsykiatriska diagnoser
Posttraumatisk Stressyndrom - PTSD
Psykosocial problematik
Sexuella övergrepp
Tourettes syndrom
Tvångssyndrom - OCD
Lagrum
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 2
Målgrupp
Pojkar och flickor
Särskilda upplysningar
Lagen med särskilda bestämmelser om vård
Personalhandledning
Tillståndsbevis utfärdat av IVO