HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Lilla Hemmet

Målgrupp: HVB 4 platser och stödboende i små lägenheter 5 platser.
Verksamheten vänder sig till ensamkommande barn 16 till och med 17 år, som har permanent uppehållstillstånd, med möjlighet att bo kvar i verksamheten till och med 20 år.

Geografiskt läge: Hallstavik ligger 10 mil norr om Stockholms stad. 6 mil till Uppsala. 4 mil till Norrtälje.
Mitt i livlig bruksort med full samhällsservice.

Övriga upplysningar: Utvärdering/Uppföljning:

I HVB delen följer vi IVO:s och socialstyrelsens krav på uppföljning av insatser.
Stödboendet följs upp av respektive placeringskommun var 6.e månad, vilka vi också har kontinuerlig kontakt med.

Lagrum: SoL 7.1.

Är du ansvarig för denna verksamhet och vill uppdatera informationen?

Kontakta oss

Målgrupp
Gravida
Pojkar och flickor