HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

AB Krica; Trädgårdsvillan Skogsslingan

Mobil: 073-682 22 93
Tfn: 08-88 36 00

Besöksadress: Skogsslingan 30, Skärholmen
Postadress: 127 41 Skärholmen
Föreståndare: Tf. Samuel Gebremariam, 0700-904 253
Placeringsansv: Jourhavande Föreståndare, 08-46 00 72 12
Platsantal: 7
Lagrum: LPT, LVU, SoL 7.1.1


Målgrupp: Ungdomar 14 till och med 18 år med svårigheter att tycka om och respektera sig själva samt att bygga relationer till enskilda och att vara i grupp. Psykosociala problem, svårigheter i utvecklingsmässiga frågor eller psykiatriska och/eller neuropsykiatriska problem. Ej ungdomar med pågående missbruk eller kriminalitet. Verksamheten kan även ta emot ensamkommande med problem som beskrivits ovan.

Behandlingsinnehåll: Behandlingsmodell och kvalitetsprocess
Kricas behandlingsmodell skapar ett gemensamt arbetssätt i behandlingen för de ungdomar och unga vuxna som placeras inom Krica. Genom en tydlig kvalitetsprocess med dokumenterade
rutiner säkerställs att Krica kan följa och redovisa varje steg i behandlingen.

Kricas behandlingsmodell och kvalitetsprocess summeras i fyra steg:
Inskrivning, Kartläggning, Behandling och Utskrivning.

Metoder, teorier & utvärdering
Behandlingsmodellen bygger på teorier och målsättningar som visat sig verksamma i behandling av ungdomar och unga vuxna, där vi följt Socialstyrelsens metodhandbok avseende
Miljöterapi och Kognitiv beteendeterapi (KBT).

Vi utvärderar behandlingen veckovis genom självskattning baserat på ORS, Outcome Rating Scale. ORS är ett instrument som med skattningsskalor systematiskt följer en insats och
utvärderar hur den påverkar ungdomens liv.

Den övergripande målsättningen är att ungdomen ska få en grund för att leva ett meningsfullt och tillfredsställande liv efter avslutad behandling.

Skolgång
Alla ungdomar har möjlighet till skolgång som planeras utifrån en individuell studieplan. Vi samverkar med ESS-gymnasiet i Stockholms stad samt med närliggande grundskolor.

Geografi: Trädgårdsvillan ligger vackert belägen i ett hus med hemlik atmosfär i Vårberg, Stockholm. Det tar 20 minuter med tunnelbana från Stockholms Central.

Huvudman: Krica Behandling och Utbildning AB

Org nr: 556754-3037

Upptagningsområde: Hela landet.

Inskrivningsförfarande: Ansökan sker direkt till placeringsansvarig.

Språk: Engelska, Arabiska, Dari och Portugisiska.

Övriga upplysningar: Verksamheten är certifierad enligt ISO 9001/Kvalitet, ISO 14001/Miljö och ISO 45001/Arbetsmiljö samt HBTQ-certifierad.
Verksamheten är bemannad dygnet runt och är öppen 365 dagar/år.
Leg. sjuksköterska delar medicin och Barn-ungdomspsykiater finns på konsultbasis.
Inom verksamheten finns kulturkompetens och även möjlighet till utredning.

"AB Krica; Trädgårdsvillan Skogsslingan" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Broschyrer
Behandlingsmetod
KBT
MI, motiverande samtal
Miljöterapi
PDT, Psykodynamisk Psykoterapi
Trauma
Våld i nära relation
Inriktning
HBTQ
Hedersrelaterat
Sexuella övergrepp
Lagrum
Insats / LPT
Insats / LVU
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
HBTQ
Pojkar och flickor
Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD
Borderline / Emotionell Instabil Personlighetsstörning
Fobier
Neuropsykiatriska diagnoser
OCD, Tvångssyndrom
PTSD, Posttraumatisk Stressyndrom
Psykosocial problematik
Ångestsyndrom
Särskilda upplysningar
Akuthem
Tillståndsbevis utfärdat av IVO