Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Krica Trädgårdsvillan Skogsslingan

Mobil: 073-682 22 93
Tfn: 08-88 36 00
Fax: 08-88 59 76

Besöksadress: Skogsslingan 30, Skärholmen
Postadress: 127 41 Skärholmen
Föreståndare: Isabel Hillborg, 070-774 08 13
Placeringsansv: Jourhavande Föreståndare, 08-46 00 72 12
Platsantal: 7
Lagrum: SoL 7.1.1


Målgrupp: Ungdomar 14 till och med 18 år med svårigheter att tycka om och respektera sig själva samt att bygga relationer till enskilda och att vara i grupp. Psykosociala problem, svårigheter i utvecklingsmässiga frågor eller psykiatriska och/eller neuropsykiatriska problem. Ej ungdomar med pågående missbruk eller kriminalitet. Verksamheten kan även ta emot ensamkommande med problem som beskrivits ovan.

Behandlingsinnehåll: Behandlingsmodell och kvalitetsprocess
Kricas behandlingsmodell skapar ett gemensamt arbetssätt i behandlingen för de ungdomar och unga vuxna som placeras inom Krica. Genom en tydlig kvalitetsprocess med dokumenterade
rutiner säkerställs att Krica kan följa och redovisa varje steg i behandlingen.

Kricas behandlingsmodell och kvalitetsprocess summeras i fyra steg:
Inskrivning, Kartläggning, Behandling och Utskrivning.

Metoder, teorier & utvärdering
Behandlingsmodellen bygger på teorier och målsättningar som visat sig verksamma i behandling av ungdomar och unga vuxna, där vi följt Socialstyrelsens metodhandbok avseende
Miljöterapi och Kognitiv beteendeterapi (KBT).

Vi utvärderar behandlingen veckovis genom självskattning baserat på ORS, Outcome Rating Scale. ORS är ett instrument som med skattningsskalor systematiskt följer en insats och
utvärderar hur den påverkar ungdomens liv.

Den övergripande målsättningen är att ungdomen ska få en grund för att leva ett meningsfullt och tillfredsställande liv efter avslutad behandling.

Skolgång
Alla ungdomar har möjlighet till skolgång som planeras utifrån en individuell studieplan. Vi samverkar med ESS-gymnasiet i Stockholms stad samt med närliggande grundskolor.

Geografi: Trädgårdsvillan ligger vackert belägen i ett hus med hemlik atmosfär i Vårberg, Stockholm. Det tar 20 minuter med tunnelbana från Stockholms Central.

Huvudman: Krica Behandling och Utbildning AB

Org nr: 556754-3037

Upptagningsområde: Hela landet.

Inskrivningsförfarande: Ansökan sker direkt till placeringsansvarig.

Språk: Engelska, Arabiska, Dari och Portugisiska.

Övriga upplysningar: Verksamheten är certifierad enligt ISO 9001/Kvalitet, ISO 14001/Miljö och ISO 45001/Arbetsmiljö samt HBTQ-certifierad.
Verksamheten är bemannad dygnet runt och är öppen 365 dagar/år.
Leg. sjuksköterska delar medicin och Barn-ungdomspsykiater finns på konsultbasis.
Inom verksamheten finns kulturkompetens och även möjlighet till utredning.

"Krica Trädgårdsvillan Skogsslingan" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsformer
BBIC
KBT
MI, motiverande samtal
Psykodynamisk Psykoterapi
Diagnosgrupp
ADHD
Borderline
Fobier/Depressioner
Hedersrelaterat
Neuropsykiatriska diagnoser
Posttraumatisk Stressyndrom - PTSD
Psykosocial problematik
Sexuella övergrepp
Tvångssyndrom - OCD
Utåtagerande beteende
Ångestsyndrom
Lagrum
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Ensamkommande
Flickor 12-18 år
Pojkar 12-18 år
Pojkar och flickor
Särskilda upplysningar
Akuthem
LPT
Lagen med särskilda bestämmelser om vård
Personalhandledning
Tillståndsbevis utfärdat av IVO