Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Edetstens Behandlingshem AB

Postadress: Sänkhagsvägen 6, SE-191 50 SOLLENTUNA

Målgrupp: Inskrivningsåler:Flickor och pojkar mellan 13-18 år (Ungdomarna kan dock bo kvar till dess de fyller 21)
Ungdomarnas svårigheter kan ta sig uttryck i depressioner, fobier, tvångssyndrom, ätstörningar, självdestruktivt agerande, skolproblem, ...

Geografiskt läge: 1,5 mil norr om Stockholm.

Lagrum: SoL 7.1.

Är du ansvarig för denna verksamhet och vill uppdatera informationen?

Kontakta oss

Diagnosgrupp
ADHD
Aspergers syndrom
Autismspektrumdiagnos
Bipolär sjukdom
Borderline
Dubbeldiagnos
Fobier/Depressioner
Incest
Inlärningsvårigheter
Missbruk
Neuropsykiatriska diagnoser
Posttraumatisk Stressyndrom - PTSD
Psykosocial problematik
Sexuella övergrepp
Tourettes syndrom
Tvångssyndrom - OCD
Ångestsyndrom
Övriga psykossjukdomar
Målgrupp
Pojkar och flickor