HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Edetstens Behandlingshem AB

Postadress: Sänkhagsvägen 6, SE-191 50 SOLLENTUNA

Målgrupp: Inskrivningsåler:Flickor och pojkar mellan 13-18 år (Ungdomarna kan dock bo kvar till dess de fyller 21)
Ungdomarnas svårigheter kan ta sig uttryck i depressioner, fobier, tvångssyndrom, ätstörningar, självdestruktivt agerande, skolproblem, ...

Geografiskt läge: 1,5 mil norr om Stockholm.

Lagrum: LVU, SoL 7.1.

Är du ansvarig för denna verksamhet och vill uppdatera informationen?

Kontakta oss

Målgrupp
Pojkar och flickor