Sök- och placeringstjänst inom HVB och familjehem

Stödboendet Tunberget

Verksamhetstyp: HVB för barn och unga (0-25 år) - Övriga hem

Målgrupp

Stödboende för flyktingbarn 15-20 år.

Är du ansvarig för denna verksamhet och vill uppdatera informationen?

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Postadress
Kraftverksvägen
SE-192 54 SOLLENTUNA

Sökkategorier

Lagrum
SoL 7.1.

Målgrupp
-

Sjukdomar och Besvär
-