HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

AB Patia Stödboende

Tfn: 010 459 01 00
Fax: 08-458 65 61

Besöksadress: Armégatan 40, Solna
Postadress: Armégatan 40, 171 71 Solna
Föreståndare: Janne Menander, 010-459 01 04
Placeringsansv: Janne Menander, 010-459 01 04
Platsantal: 100+
Lagrum: LPT, LVM, LVU, SoL 7.1.1, SoL 4.1


Målgrupp: Stödboende 16-20 år: Verksamheterna har tillstånd för barn och unga som tidigare varit placerade för social problematik, unga som lever i en konfliktfylld eller på annat sätt otillfredsställande hemmiljö och ensamkommande barn och unga.

Stödboende Vuxen: Vi bedriver även stödboende för vuxna i Stockholm, Göteborg och Umeå med målgrupp missbruk, social problematik, socialpsykiatri och personer som behöver stöd för att få vardagen att fungera.

Behandlingsinnehåll: Våra stödboenden erbjuder individuella insatser utifrån den enskildes behov. Varje enskild har en egen kvalificerad kontaktperson som är noga utvald i syfte att matcha medarbetarens kompetens och den enskildes behovsbild. Vårt huvudsakliga mål är alltid att stötta den enskilde till självständighet. De nyckelfaktorer som vi ser ligger till grund för att kunna leva självständigt är:
- Ha fungerande dagliga rutiner i och utanför det egna boendet
- Upprätthålla/skapa en meningsfull sysselsättning och fritid
- Kunna hantera sin hushållsekonomi såsom budget och inköp
- Upprätthålla sociala kontakter och myndighetskontakter. Bland annat arbete med den unges nätverk och att skapa förståelse kring olika myndigheters roll.

Vi kan även erbjuda stöd med evidensbaserade metoder inom områdena:
- Missbruk. Återfallsprevention, ASI, HAP och MI
- Psykisk ohälsa. ESL, Samtalsstöd KBT.
- Skyddsbehov. FREDA, PATRIARK

Geografi: Stockholm
Göteborg
Umeå

Huvudman: Patia AB

Org nr: 559017-8009

Upptagningsområde: Hela landet

Inskrivningsförfarande: Förfrågan gällande stödboende görs till Janne Menander, 010-459 01 04. janne.menander@patia.se
Lämplighetsbedömning enligt HSLF-FS 2016-56

Språk: Arabiska
Persiska
Spanska
Engelska

"AB Patia Stödboende" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Broschyrer
Behandlingsmetod
ART
ESL
KBT
Kriminalitetsprogram
Lösningsfokuserat arbetssätt
MI, motiverande samtal
Våld i nära relation
ÅP
Inriktning
Hedersrelaterat
Inlärningsvårigheter
Misshandlade kvinnor
Misshandlade män
Lagrum
Insats / LPT
Insats / LVM
Insats / LVU
Insats / SoL 4.1 - Bistånd för boende
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Föräldrar och barn
Gravida
Kvinnor och män
Par
Pojkar och flickor
Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD
Alkoholberoende
Antisocial personlighetsstörning
Autismspektrum
Bipolär sjukdom
Borderline / Emotionell Instabil Personlighetsstörning
Dubbeldiagnos / Samsjuklighet
Fobier
Läkemedelsberoende
Narkotikaberoende
Neuropsykiatriska diagnoser
OCD, Tvångssyndrom
PTSD, Posttraumatisk Stressyndrom
Psykosocial problematik
Schizofreni
Ångestsyndrom
Särskilda upplysningar
Kan ta emot rörelsehindrade
Kontraktsvård enligt Lagen om kriminalvård
LOV-godkänd
Tillståndsbevis utfärdat av IVO