HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Ericsbo

Mobil: 070 6925978
Tfn: 079 01 00 170
Fax: 087601610

Besöksadress: Rågångsvägen 20, Spånga
Postadress: Rågångsvägen 18A och 20, 163 42 SPÅNGA
Föreståndare: Marie Hedbom, 070 38 48 114; 079 01 00 170
Placeringsansv: Marie Hedbom; Jan Ericsson, 070 38 48 114; 070 69 25 978
Platsantal: 8 + 7 platser.
Lagrum: SoL 7.1.1, SoL 6.1


Målgrupp: Ensamkommande pojkar och flickor,14-20 år. Vi tar emot både asylsökande och ungdomar med PUT.

Ericsbo är en villa i Bromsten, Spånga, där vi har 7 stödboende platser (pojkar mellan 16-20 år).
Rubinen är en villa i Bromsten, Spånga, där vi har 8 hvb platser (pojkar/flickor mellan 14-19 år).

Kontakta föreståndare Marie Hedbom, 070 38 48 114, marie.hedbom@ericsbo.se samt huvudman/VD Jan Ericsson, 070 69 25 978, jan.ericsson@ericsbo.se

Vi erbjuder även konsulentstödda familjehem samt jourhem.
Kontakta Marie Hedbom; 070 38 48 114, 079 01 00 170; marie.hedbom@ericsbo.se

Behandlingsinnehåll: =>

HVB-HEM:
-------------------------------------
Barnens behov ska stå i centrum. Vi ska under en mycket turbulent tid i barnens liv kunna erbjuda dem trygghet, stöd och vägledning. Tryggt och varsamt ska vi slussa in barnen i det svenska samhället och språket samtidigt som barnen ska känna att de kan vara stolta över sitt ursprung. Vi har personer i personalstyrkan med egen erfarenhet av immigration i den känsliga tonårstiden som kan komma väl till pass.

Vi arbetar för att barnen ska bli så självständiga och trygga att de så småningom klarar av ett eget boende samt att de ska kunna anamma det nya samtidigt som de ska utveckla allt det positiva som de bär med sig.

Alla som flyttar in får ett startkit. I startkittet ingår hygienartiklar, tvättmedel, underkläder.

Vi erbjuder ungdomarna Stockholmskortet för gym/simhall, samt ytterligare två gemensamma aktiviteter per månad.

För att underlätta för ungdomarna att hålla kontakten med sin familj erbjuder vi Amigo kontantkort.

Om möjligt erbjuder vi hjälp med körkort genom att erbjuda körlektioner.

Läxhjälp från Rädda barnen 1 ggr/v utöver den hjälp personalen står för.

STÖDBOENDE-HEM:
-------------------------------------
Ett hem för 7 ensamkommande ungdomar mellan 16 till 20 år som ska bo tillsammans och samtidigt bygga upp ett självständigt liv.
Behovet av hjälp som den enskilde får på stödboendet baseras på beslutade insatser mellan den unge, socialsekreteraren och boendet. Verksamhetens insatser kommer därför att anpassas för varje enskild boende. Målet är att tillgodose behoven i vardagens samtidigt som man stöttar den unge att stå på egna ben. Generellt ges kontaktpersonstöd tre till fem timmar i veckan

1. Eget Boende
Den unge får ett eget rum med tillgång till dusch och toalett. I köket får den unge eget utrymme till sina varor. Vi ombesörjer eget kylskåp samt vattenkokare på rummet.

2. Mat
Den summa pengar som verksamheten tillsammans med socialtjänsten kommer överens om ska ges till den unge till att användas för inköp av mat och annat från livsmedelsbutiker.
Verksamheten arrangerar regelbundna resor till och från livsmedelsbutiker och bidrar vid önskemål från den unge med hjälp att handla.

3. Hälsa
Den unge kan förvänta sig råd för god hälsa och kost. I övrigt hjälper vi den unge att hålla kontakt med sjukvårdsinrättningar.

4. Ekonomiplanering
I samband med inflyttning erbjuder vi (i närvaro av eller utan socialsekreterare) en genomgång av ungdomens ekonomi. Vi har tagit fram ett särskilt datorprogram som hjälper ungdomen att
lägga upp och följa sin budget. Detta kan ungdomen ha på sin egen dator och uppdatera för att hålla koll på sin ekonomi. Allt i syfte att hjälpa den unge att hantera sin ekonomi.

5. Försörjningsersättning
Ungdomens försörjningsersättning utgår från grundnormen 3 880 kr/månad och reduceras med de inkomster ungdomen erhåller som dagersättning (720kr) eller CSN (1 250kr) .
Försörjningsersättningen ska täcka: - mat/livsmedel
- hygienartiklar och förbrukningsvaror
- kläder
- läkemedel
- fickpengar samt övrigt

6. Tillgång till personal dygnet runt
Stödboendet (Ericsbo) ligger tio meter från HVB boendet (Rubinen) där det finns personal dygnet runt att tillgå. Närheten gör också att personalen blir uppmärksammad på om något speciellt
händer på stödboendet. Tillsyn sker regelbundet, minst två ggr/dygn .

7. Resor till och från myndigheter samt SL-kort
Verksamheten kan vara behjälpliga för att ungdomen vid speciella behov skjutsas till och från stadsdelsförvaltningen, eller andra myndighetsbesök.
SL-kort ingår.

8. Särskilt stöd för den unge
Om god man inte kan medfölja ungdomen på möten med myndigheter, sjukvårdsinrättningar och skolmöten ska efter planering en personal följa med ungdomen som stöd och trygghet. Detta
kan ses som personlig tid.

9. Uppehålls rum
I källarvåningen finns ett rymligt och hemtrevligt rum för gemenskap. Där finns bokhyllor med många böcker för olika smaker och intressen. Det finns också sällskapsspel, TV-spel, dvd och
TV .

10. Trådlöst nätverk
I huset finns gratis trådlöst nätverk.

11. Övningskörning
Om möjligt erbjuder vi hjälp med körkort genom att erbjuda körlektioner.

12. Bra läge
Våra boenden är centralt belägna och gör det enkelt för ungdomarna att ta sig till och från skola, aktiviteter, möten och annat. Husen ligger i ett villaområde och i anslutning till ett skogsparti
som våra boenden ofta tar en promenad i för en stunds vila och rekreation .

FAMILJEHEM:
-------------------------------------
Hem och jour för barn och ungdomar i hela landet .
Får stöd av familjehemskonsulenter.

1. Familjerna erbjuds familjehemsutbildning av en extern utbildad handledare.

2. Konsulenterna gör kontinuerliga hembesök samt besök utanför hemmet (två-tre gånger per månad) men finns tillgängliga vid telefon 09-17.00. Detta för att tillgodose familjerna med verktyg
för att hantera placeringen på bästa sätt.

3. Familjerna, ungdomen, socialtjänsten samt gode man kan ta kontakt dygnet runt, sju dagar i veckan på jourtelefonen och vid behov rycker jouren även ut.

4. Uppföljning av barnets/ungdomen skolgång (I samråd med klassföreståndare och gode man)

5. Konsulenterna skickar en månadsrapport till respektive ansvarig handläggare.

6. Konsulenterna uppmuntrar och erbjuder förslag till fritidssysselsättning, samt hjälper till med att söka praktik eller arbete.

7. Sommar och vinteraktivitet erbjuds för alla barn och ungdomar.

Geografi: Ericsbo och Rubinen är belägna högt uppe på en kulle med trädgård runt. Promenadstråk finns utanför knuten. Det är nära till kommunikationer.
Adressen är Rågångsvägen 20/18A, 163 42 Spånga.

Huvudman: EricsBo AB, Jan Ericsson, Birgitta Ericsson

Org nr: 55 66 96-7070

Upptagningsområde: I huvudsak Stockholmsområdet med kranskommuner.

Inskrivningsförfarande: Personlig matchning med bl.a. hänsyn till befintliga ungdomsgruppen .
Besök på boendet och information.
Inskrivningssamtal med ungdom och ansvarig socialsekreterare samt föreståndare.

Språk: Dari, persiska, somaliska och engelska.

Övriga upplysningar: Söker ni boende för ungdomar som har behov av ett mindre familjärt boende där det är lugnt och trivsamt. Ericsbo, Rubinen är familjärt och individanpassat boende med hemkänsla.
Våra hus är:

Ericsbo i Bromsten, Spånga, har 7 stödboendeplatser för pojkar/flickor.
Rubinen i Bromsten, Spånga, har 8 platser för pojkar/flickor.

Vi erbjuder även konsulentstödda familjehem samt jourhem. Kontakta Jan Ericsson 070-69 25 978
Övrigt kontakta huvudman Birgitta Ericsson 070-380 460 02 samt föreståndare Marie Hedbom 070 38 48 114

"Ericsbo" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Broschyrer
Behandlingsformer
ART
BBIC
KBT
Kognitiv Psykoterapi
MI, motiverande samtal
Övergreppsspecifik
Lagrum
SoL 6.1 - Familjehem
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Pojkar och flickor
Oanvänt
Ensamkommande
Särskilda upplysningar
Jourhem
LVU
Personalhandledning
Tillståndsbevis utfärdat av IVO