HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Ericsbo

Mobil: 070 6925978
Tfn: 079 01 00 170
Fax: 087601610

Besöksadress: Rågångsvägen 20, Spånga
Postadress: Rågångsvägen 18A och 20, 163 42 SPÅNGA
Föreståndare: vikarierande Therese Levin, 070 38 48 114; 076 09 000 62
Placeringsansv: Therese Levin; Jan Ericsson, 070 38 48 114; 070 69 25 978
Platsantal: 8 + 7 platser.
Lagrum: LVU, SoL 7.1.1, SoL 6.1


Målgrupp: Ensamkommande pojkar och flickor,14-20 år. Vi tar emot både asylsökande och ungdomar med PUT.

Rubinen är en villa i Bromsten, Spånga, där vi har 8 hvb platser (pojkar/flickor mellan 14-19 år).

Kontakta vikarierande föreståndare Therese Levin, 070 38 48 114, therese.levin@ericsbo.se samt huvudman/VD Jan Ericsson, 070 69 25 978, jan.ericsson@ericsbo.se

Vi erbjuder även konsulentstödda familjehem samt jourhem.
Kontakta familjehemskonsulent Therese Levin, 070 38 48 114, 076 09 000 62, therese.levin@ericsbo.se eller Hala Al-Zanganee, 076 094 94 20, hala.al-zanganee@ericsbo.se

Behandlingsinnehåll: =>

HVB-HEM:
-------------------------------------
Barnens behov ska stå i centrum. Vi ska under en mycket turbulent tid i barnens liv kunna erbjuda dem trygghet, stöd och vägledning. Tryggt och varsamt ska vi slussa in barnen i det svenska samhället och språket samtidigt som barnen ska känna att de kan vara stolta över sitt ursprung. Vi har personer i personalstyrkan med egen erfarenhet av immigration i den känsliga tonårstiden som kan komma väl till pass.

Vi arbetar för att barnen ska bli så självständiga och trygga att de så småningom klarar av ett eget boende samt att de ska kunna anamma det nya samtidigt som de ska utveckla allt det positiva som de bär med sig.

Alla som flyttar in får ett startkit. I startkittet ingår hygienartiklar, tvättmedel, underkläder.

Vi erbjuder ungdomarna Stockholmskortet för gym/simhall, samt ytterligare två gemensamma aktiviteter per månad.

För att underlätta för ungdomarna att hålla kontakten med sin familj erbjuder vi Amigo kontantkort.

Om möjligt erbjuder vi hjälp med körkort genom att erbjuda körlektioner.

Läxhjälp från Rädda barnen 1 ggr/v utöver den hjälp personalen står för.


FAMILJEHEM:
-------------------------------------
Hem och jour för barn och ungdomar i hela landet .
Får stöd av familjehemskonsulenter.

1. Familjerna erbjuds familjehemsutbildning av en extern utbildad handledare.

2. Konsulenterna gör kontinuerliga hembesök samt besök utanför hemmet (två-tre gånger per månad) men finns tillgängliga vid telefon 09-17.00. Detta för att tillgodose familjerna med verktyg
för att hantera placeringen på bästa sätt.

3. Familjerna, ungdomen, socialtjänsten samt gode man kan ta kontakt dygnet runt, sju dagar i veckan på jourtelefonen och vid behov rycker jouren även ut.

4. Uppföljning av barnets/ungdomen skolgång (I samråd med klassföreståndare och gode man)

5. Konsulenterna skickar en månadsrapport till respektive ansvarig handläggare.

6. Konsulenterna uppmuntrar och erbjuder förslag till fritidssysselsättning, samt hjälper till med att söka praktik eller arbete.

7. Sommar och vinteraktivitet erbjuds för alla barn och ungdomar.

Geografi: Ericsbo och Rubinen är belägna högt uppe på en kulle med trädgård runt. Promenadstråk finns utanför knuten. Det är nära till kommunikationer.
Adressen är Rågångsvägen 20/18A, 163 42 Spånga.

Huvudman: EricsBo AB, Jan Ericsson, Birgitta Ericsson

Org nr: 55 66 96-7070

Upptagningsområde: I huvudsak Stockholmsområdet med kranskommuner.

Inskrivningsförfarande: Personlig matchning med bl.a. hänsyn till befintliga ungdomsgruppen .
Besök på boendet och information.
Inskrivningssamtal med ungdom och ansvarig socialsekreterare samt föreståndare.

Språk: Dari, persiska, somaliska och engelska.

Övriga upplysningar: Söker ni boende för ungdomar som har behov av ett mindre familjärt boende där det är lugnt och trivsamt. Ericsbo, Rubinen är familjärt och individanpassat boende med hemkänsla.
Våra hus är:

Ericsbo i Bromsten, Spånga, har 7 stödboendeplatser för pojkar/flickor.
Rubinen i Bromsten, Spånga, har 8 platser för pojkar/flickor.

Vi erbjuder även konsulentstödda familjehem samt jourhem. Kontakta Jan Ericsson 070-69 25 978
Övrigt kontakta huvudman Birgitta Ericsson 070-380 460 02 samt föreståndare Marie Hedbom 070 38 48 114

"Ericsbo" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Broschyrer
Behandlingsmetod
ART
KBT
Lösningsfokuserat arbetssätt
MI, motiverande samtal
Trauma
Våld i nära relation
Inriktning
HBTQ
Hedersrelaterat
Kriminalitet
Misshandlade kvinnor
Sexuella övergrepp
Övergreppsspecifik
Lagrum
Insats / LVU
Insats / SoL 6.1 - Familjehem
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Föräldrar och barn
HBTQ
Par
Pojkar och flickor
Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD
Antisocial personlighetsstörning
Autismspektrum
Depression
Fobier
Neuropsykiatriska diagnoser
PTSD, Posttraumatisk Stressyndrom
Psykosocial problematik
Trauma
Ångestsyndrom
Övriga psykossjukdomar
Särskilda upplysningar
Akuthem
Jourhem
Tillståndsbevis utfärdat av IVO