HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Lejongruppen HVB

Tfn: (denna information visas ej för oinloggade)

Besöksadress: (denna information visas ej för oinloggade)
Postadress: (denna information visas ej för oinloggade)
Föreståndare: (denna information visas ej för oinloggade)
Placeringsansv: (denna information visas ej för oinloggade)
Platsantal: Hammersta HVB 7 platser, Sköndal HVB 7 platser, Gorsinge HVB 7 platser
Lagrum: LVU, SoL 7.1.1


Målgrupp: Lejongruppen har tre behandlingshem i södra Storstockholm och utanför Strängnäs.
- Hammersta HVB i Rönninge, Salem med 7 platser.
- Sköndal HVB (fd Andersboda) i Sköndal söder om Stockholm med 7 platser.
- Gorsinge HVB utanför Strängnäs med 7 platser.

Målgruppen pär pojkar 13–18 år med
- Missbruk
- Kriminalitet
- Psykosocial problematik
- Neuropsykiatrisk problematik

Tar emot både SOL och LVU. Ramavtal med hela Sverige.

Behandlingsinnehåll: Behandlingsmetoder
De metoder vi använder på våra behandlingshem är alla evidensbaserade och utgår ifrån ungdomens behov och beställarens vårdplan. Förhållningssättet baseras på lågaffektivt bemötande och MI samtidigt som vi arbetar medvetet med risk- och skyddsfaktorer i ungdomens liv för att öka chanserna att undvika återfall i ett destruktivt beteende. Vi grundar vårt arbete på KBT (Kognitiv Beteendeterapi) och använder MI, A-CRA, Ett nytt vägval och RePulse, som metoder i behandlingen.

Strukturerad vardag
Hos oss får ungdomen en strukturerad vardag där fokus ligger på att bygga nyttiga och hållbara rutiner som ofta saknats i ungdomens liv. Ungdomen utformar tillsammans med sin kontaktperson ett veckoschema i enlighet med genomförandeplanen för att ge ungdomen en känsla av förutsägbarhet och substans i vardagen. Boendet kommer att erbjuda aktiviteter baserat på ungdomens intressen, men även prova-på aktiviteter för att vidga ungdomens vyer.

Personal
Den personal som är anställd hos oss har samtliga erfarenhet och utbildning som är relevant för målgruppen. Däribland återfinns utbildade behandlingsassistenter, alkohol- och drogterapeut, beteendevetare och socialpedagog.

Utsluss / Träningslägenheter
Vår erfarenhet är att nyckeln till ett lyckat eget boende efter placering på HVB är en stegvis utslussning där personalen successivt låter ungdomen stå på egna ben.
Vi jobbar med utslussning i tre steg. Mellanboende, utsluss och boendestöd.

Geografi: Hammersta HVB är vackert beläget i närheten av sjön Uttran i Rönninge i utkanten av sydvästra Stockholm. Nära till skolor och praktik.
Sköndal HVB är lantligt beläget med koloniområden och hästhagar runt knuten vid sjön Dreviken i söder om Stockholm.
Gorsinge HVB är lantligt beläget nära Mälaren utanför Strängnäs.

Huvudman: (denna information visas ej för oinloggade)

Org nr: (denna information visas ej för oinloggade)

Upptagningsområde: Hela Sverige
Lejongruppen har ramavtal med samtliga Sveriges kommuner.

Inskrivningsförfarande: Vi ombesörjer hämtning av ungdomen om så önskas.

Språk: Engelska, Arabiska, Syrianska, Persiska/Dari, Kurdiska, Somaliska, Turkiska.

Övriga upplysningar: Lejongruppen jobbar med HVB-hem för pojkar med behandlingsbehov i Storstockholm/Mälardalen. Lejongruppens inriktning är pojkar som hamnat snett i samhället med havererad skolgång, kriminalitet och missbruk som följd.

Vi vill skapa Sveriges bästa HVB!

Vi jobbar bara med en målgrupp, och det gör att kan vi knyta de bästa specialisterna på målgruppen till oss. För målgruppen erbjuder vi en sammansatt och individanpassad vårdkedja. Hela vägen. Från kartläggning och utredning, öppenvård, placering på behandlingshem eller familjehem, till utsluss och eftervård. I samtliga steg ges evidensbaserade behandlingsinsatser som sätter ungdomen i fokus. Kvalitet rakt igenom. Ägarna har gedigen branscherfarenhet.

Målet är att ge de unga förutsättningarna att ta kommandot över sitt eget liv!

"Lejongruppen HVB" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsmetod
CRA
KBT
Kriminalitetsprogram
MI, motiverande samtal
Inriktning
Inlärningsvårigheter
Kriminalitet
Lagrum
Insats / LVU
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Endast pojkar
Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD
Alkoholberoende
Autismspektrum
Narkotikaberoende
Neuropsykiatriska diagnoser
Psykosocial problematik
Särskilda upplysningar
Akuthem
Tillståndsbevis utfärdat av IVO