HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Magelungen Södermalm

Postadress: Gaveliusgatan 7, 116 43 Stockholm

Målgrupp: Ungdomar 13-20 år psykiska/psykosociala svårigheter, Ungdomarna kan även ha neuro-psykiatriska diagnoser
Vi kan även göra utredningar
Vi har egen fristående skola, både på grundskole och gymnasienivå och kan erbjuda utsluss i kollektiv eller ...

Geografiskt läge: Centralt på Södermalm i Stockholm.

Övriga upplysningar: Vi erbjuder kvalificerat behandlings- och förändringsarbete för barn, ungdomar, unga vuxna och deras familjer. Inom organisationen kan vi erbjuda olika insatser; kvalificerad dygnet-runt behandling till enstaka konsultationer.

Lagrum: LVU, SoL 7.1.

Är du ansvarig för denna verksamhet och vill uppdatera informationen?

Kontakta oss

Målgrupp
Pojkar och flickor