Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Magelungen BO Stockholm

Postadress: Bondegatan 39, 116 33 Stockholm

Målgrupp: Vår målgrupp är unga vuxna samt föräldrar/barnplaceringar. Vi tar emot placeringar enligt SoL, . Vi arbetar med varierande problematik.

Geografiskt läge: Lägenheter Stockholm och Västerås

Övriga upplysningar: Vi erbjuder kvalificerat behandlings- och förändringsarbete för barn, ungdomar, unga vuxna och deras familjer. Inom organisationen kan vi erbjuda olika insatser; kvalificerad dygnet-runt behandling till enstaka konsultationer.

Lagrum: SoL 7.1.

Är du ansvarig för denna verksamhet och vill uppdatera informationen?

Kontakta oss

Diagnosgrupp
ADHD
Aspergers syndrom
Autismspektrumdiagnos
Bipolär sjukdom
Borderline
Dubbeldiagnos
Fobier/Depressioner
Hedersrelaterat
Incest
Inlärningsvårigheter
Kriminalitet
Missbruk
Neuropsykiatriska diagnoser
Psykosocial problematik
Sexuella övergrepp
Spelmissbruk
Tourettes syndrom
Ångestsyndrom
Övriga psykossjukdomar
Målgrupp
Ensamkommande
Föräldrar och barn
Kvinnor och män
Pojkar 12-18 år
Pojkar och flickor