HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Omvida Familjehem

Tfn: 040–61 53 100

Postadress: 11743 Stockholm

Målgrupp: • Psykosociala problem
• Begynnande missbruk
• Normbrytande beteende
• Kriminell livsstil
• Relationsproblem med närstående eller andra i det personliga nätverk

Geografiskt läge: Skåne
Stockholm
Uppsala

Övriga upplysningar: Utvärdering/Uppföljning
Efter varje avslutat ärendet har vi uppföljning med kommun om hur placeringen varit. Vid händelser i ärendet under ärendets gång håller vi kommun uppdaterade genom mejl och månadsrapporter kring vårt arbete.

Lagrum: LVU, SoL 7.1.1, SoL 6.

Är du ansvarig för denna verksamhet och vill uppdatera informationen?

Kontakta oss

Målgrupp
Endast flickor
Endast kvinnor
Endast män
Endast pojkar
Föräldrar och barn
Gravida
HBTQ
Pojkar och flickor