HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

AB Patia Stödboende

Tfn: 010 459 01 00
Fax: 08-458 65 61

Besöksadress: Warfvinges väg 35, Stockholm
Postadress: Warfvinges väg 35, 112 51 Stockholm
Föreståndare: Janne Menander, 010-459 01 04
Placeringsansv: Janne Menander, 010-459 01 04
Platsantal: 60+
Lagrum: SoL 7.1.1, SoL 4.1


Målgrupp: Stödboende 16-20 år: Verksamheterna har tillstånd för barn och unga som tidigare varit placerade för social problematik, unga som lever i en konfliktfylld eller på annat sätt otillfredsställande hemmiljö och ensamkommande barn och unga.

Stödboende Vuxen: Vi bedriver även stödboende för vuxna i Stockholm, Växjö och Göteborg med målgrupp missbruk, social problematik, socialpsykiatri och personer som behöver stöd för att få vardagen att fungera.

Behandlingsinnehåll: Våra stödboenden erbjuder individuella insatser utifrån den enskildes behov. Varje enskild har en egen kvalificerad kontaktperson som är noga utvald i syfte att matcha medarbetarens kompetens och den enskildes behovsbild. Vårt huvudsakliga mål är alltid att stötta den enskilde till självständighet. De nyckelfaktorer som vi ser ligger till grund för att kunna leva självständigt är:
- Ha fungerande dagliga rutiner i och utanför det egna boendet
- Upprätthålla/skapa en meningsfull sysselsättning och fritid
- Kunna hantera sin hushållsekonomi såsom budget och inköp
- Upprätthålla sociala kontakter och myndighetskontakter. Bland annat arbete med den unges nätverk och att skapa förståelse kring olika myndigheters roll.

Vi kan även erbjuda stöd med evidensbaserade metoder inom områdena:
- Missbruk. Återfallsprevention, ASI, HAP och MI
- Psykisk ohälsa. ESL, Samtalsstöd KBT.
- Skyddsbehov. FREDA, PATRIARK

Geografi: Stockholm
Göteborg
Växjö
Linköping

Huvudman: Patia AB

Org nr: 559017-8009

Upptagningsområde: Hela landet

Inskrivningsförfarande: Förfrågan gällande stödboende görs till Janne Menander, 010-459 01 04. janne.menander@patia.se
Lämplighetsbedömning enligt HSLF-FS 2016-56

Språk: Arabiska
Persiska
Spanska
Engelska

"AB Patia Stödboende" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Broschyrer
Behandlingsformer
ART
BBIC
ESL
KBT
MI, motiverande samtal
Diagnosgrupp
ADHD
Alkohol
Aspergers syndrom
Autismspektrumdiagnos
Bipolär sjukdom
Borderline
Dubbeldiagnos
Fobier/Depressioner
Hedersrelaterat
Inlärningsvårigheter
Kriminalitet
Läkemedelsberoende
Missbruk
Misshandlade kvinnor
Misshandlade män
Narkotika
Neuropsykiatriska diagnoser
Posttraumatisk Stressyndrom - PTSD
Psykosocial problematik
Schizofreni
Tvångssyndrom - OCD
Ångestsyndrom
Lagrum
SoL 4.1 - Bistånd för boende
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
30 år och uppåt
Flickor 12-18 år
Föräldrar och barn
Gravida
Kvinnor och män
Par
Pojkar 12-18 år
Pojkar och flickor
Oanvänt
Ensamkommande
Särskilda upplysningar
Kontraktsvård enligt Lagen om kriminalvård
LOV-godkänd
LPT
LVU
Lagen om vård av missbrukare i vissa fall
Tillståndsbevis utfärdat av IVO