Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Patia Stödboende

Tfn: 010 459 01 00
Fax: 08-458 65 61

Besöksadress: Warfvinges väg 35, Stockholm
Postadress: Warfvinges väg 35, 112 51 Stockholm
Föreståndare: Janne Menander, 010-459 01 04
Placeringsansv: Janne Menander, 010-459 01 04
Platsantal: 60+
Lagrum: SoL 7.1.1, SoL 4.1


Målgrupp: Patia Stödboendes målgrupper är från 16 år och uppåt. Vi tar emot enligt de målgrupper som anges i tillstånd; ensamkommande barn och unga, unga som tidigare varit placerade för social problematik, unga som lever i en konfliktfylld eller på annat sätt otillfredsställande hemmiljö.

Vi bedriver även stödboende för vuxna i Stockholm, Växjö och Göteborg med målgrupp missbruk, social problematik, socialpsykiatri och personer som behöver stöd för att få vardagen att fungera..

Behandlingsinnehåll: Stödboende är en placeringsform som, genom våra lyhörda och professionella kontaktpersoner, ger stora möjligheter till en individanpassad insats. Patia har ett starkt individfokus där vi tar tillvara den unges delaktighet, kartlägger den unges färdigheter och arbetar fokuserat mot målet om självständighet och inkludering i samhället för den placerade. Redan vid placeringsförfrågan påbörjas detta viktiga arbete genom en noggrann matchningsprocedur som syftar till att ge den unga placerade bästa möjliga start hos oss. Varje enskild inskriven på Patias stödboende har en egen kvalificerad coach som skall stötta och handleda den enskilde i sitt sammanhang. Huvudsakligen handlar den om stöd enligt ADL eller motiverande samtal enligt MI.

Målet med insats enligt ADL är att den enskilde ska klara av ett eget, självständigare boende genom träning i att:
Ha fungerande dagliga rutiner i och utanför det egna boendet
Upprätthålla/skapa en meningsfull sysselsättning och fritid
Kunna hantera sin hushållsekonomi såsom budget och inköp
Upprätthålla sociala kontakter och myndighetskontakter. Bland annat arbete med den unges nätverk och att förstå olika myndigheters roll

Geografi: Stockholm
Göteborg
Växjö

Huvudman: Patia AB

Org nr: 559017-8009

Upptagningsområde: Hela landet

Inskrivningsförfarande: Förfrågan gällande stödboende görs till Janne Menander, 010-459 01 04. janne.menander@patia.se
Lämplighetsbedömning enligt HSLF-FS 2016-56

Språk: Arabiska
Persiska
Spanska
Engelska

"Patia Stödboende" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Broschyrer
Behandlingsformer
ART
BBIC
ESL
KBT
MI, motiverande samtal
Diagnosgrupp
ADHD
Aspergers syndrom
Hedersrelaterat
Inlärningsvårigheter
Kriminalitet
Missbruk
Misshandlade kvinnor
Misshandlade män
Psykosocial problematik
Lagrum
SoL 4.1 - Bistånd för boende
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Ensamkommande
Flickor 12-18 år
Föräldrar och barn
Gravida
Kvinnor och män
Par
Pojkar 12-18 år
Pojkar och flickor
Särskilda upplysningar
LOV-godkänd
LVU
Tillståndsbevis utfärdat av IVO