HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Sida vid Sida

Tfn: (denna information visas ej för oinloggade)
Fax: (denna information visas ej för oinloggade)

Besöksadress: (denna information visas ej för oinloggade)
Postadress: (denna information visas ej för oinloggade)
Föreståndare: (denna information visas ej för oinloggade)
Placeringsansv: (denna information visas ej för oinloggade)
Lagrum: SoL 7.1.1, SoL 7.1.2, SoL 7.1.3, SoL 7.1.4, SoL 4.1, SoL 6.1


Målgrupp: Barn och unga 0 - 20 år i behov av placering i jourhem eller konsulentstödda familjehem.

Vuxna 18 -- 65 år med behov av akutboende, stödboende eller träningslägenheter.

Vi skräddarsyr lösningar för varje individ.
Vi samarbetar med ett antal aktörer.

Tack vare vår breda organisation med ett flertal HVB-verksamheter, stödboenden, jour- och familjehem, behandlingsfamiljer, träningslägenheter och öppenvård så kan vi nästan alltid hitta rätt matchning för barn och unga i behov av vård, stöd, omsorg, behandling och boende.

Behandlingsinnehåll: Alla människor är unika i sig själv och i olika faser och situationer i livet så kan alla råka ut för att de behöver ett speciellt stöd. Vi har specialinriktat oss på att skräddarsy boendelösningar och tillsätta bästa tänkbara stöd utifrån individens behöv. Genom ett brett samarbete med olika professionaliteter så kan vi tillse och samordna så att optimalt stöd erhålls och att alla parter strävar mot samma uppsatta mål.

Vi drivs just av en stark vilja att ge barn och vuxna de bästa tänkbara förutsättningarna för att skapa en fungerande framtid. Hos oss kan barn och ungdomar med beteendestörningar, neuropsykiatriska funktionshinder, psykosocial problematik, psykisk ohälsa samt missbruks- och beroendeproblematik få den trygghet och det stöd och behandling som behövs. Vi matchar fram bästa tänkbara boendelösning och tillsätter allt det stöd som den unge kan behöva.

Geografi: Vi har vår huvudkontor i Stockholm.. De flesta av våra lägenheter ligger också i Stockholm. När det gäller jour-och familjehem så kan vi erbjuda det i nästan hela landet. verk

Huvudman: (denna information visas ej för oinloggade)

Org nr: (denna information visas ej för oinloggade)

Upptagningsområde: Hela landet.

Inskrivningsförfarande: 1. Förfrågan skall ställas till våra placeringssamordnare eller under jourtid till jouransvarige
2. Vid förfrågan så görs alltid en behovsscreening samt en matchningsbedömning.
3. Efter behovsscreening och matchingsbedömning erbjuds möjlighet till studiebesök vid det tilltänkta boendet där man då lägger upp de primära ösnkemålen om insatsen och dess omfattning.
4. Om det inte finns möjlighet för klienten att göra ett studiebesök eller det av andra skäl inte anses som lämpligt så kan i besöka klienten där klienten befinner sig för att göra en djupare bedömning och presentera de möjligheter som vi kan erbjuda.
5. Vid placering så erbjuder vi alltid tillse lämplig transportlösning.
* Vid akutförfrågan så genomförs alla delar förutom punkt 3.

Språk: Engelska, Tyska, Spanska, Franska, Arabiska, Persiska, Dari, Somaliska, Serbokroatiska, Kurdiska , Marockanska, Polska och Thailändska.

Övriga upplysningar: - Vi finns tillgängliga dygnet runt!
- Vi hämtar dygnet runt!

JOUR 073 - 250 97 00

Låt det gå några signaler då det på vardagar efter 17:00 och på helger, först går ett par signaler innan den växlar över till den som har jouren.

"Sida vid Sida" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsmetod
ACT
ART
Arbetsförberedande träning
Arbetsinriktad missbruksrehabilitering
CRA
Copingskills training
DBT
Familjeterapi
KBT
Kriminalitetsprogram
Lösningsfokuserat arbetssätt
MI, motiverande samtal
Mindfulness
Nätverksterapi
PDT, Psykodynamisk Psykoterapi
Parterapi
Stödprogram
Våld i nära relation
ÅP
Inriktning
Hedersrelaterat
Inlärningsvårigheter
Kriminalitet
Misshandlade kvinnor
Misshandlade män
Sexuella övergrepp
Övergreppsspecifik
Lagrum
Insats / SoL 4.1 - Bistånd för boende
Insats / SoL 6.1 - Familjehem
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 2
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 3
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 4
Målgrupp
Endast flickor
Endast kvinnor
Endast män
Endast pojkar
Föräldrar och barn
Gravida
HBTQ
Kvinnor och män
Par
Pojkar och flickor
Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD
Alkoholberoende
Antisocial personlighetsstörning
Autismspektrum
Bipolär sjukdom
Borderline / Emotionell Instabil Personlighetsstörning
Depression
Dubbeldiagnos / Samsjuklighet
Fobier
Läkemedelsberoende
Narkotikaberoende
Neuropsykiatriska diagnoser
OCD, Tvångssyndrom
PTSD, Posttraumatisk Stressyndrom
Psykosocial problematik
Schizofreni
Tourettes syndrom
Trauma
Ätstörning
Ångestsyndrom
Övriga psykossjukdomar
Särskilda upplysningar
Akuthem
Jourhem
Kan ta emot rörelsehindrade
Skolundervisning
Tillståndsbevis utfärdat av IVO