Sök- och placeringstjänst inom HVB och familjehem

Sida vid Sida

Verksamhetstyp: HVB för barn och unga (0-25 år) - Övriga hem

Målgrupp

Barn och unga 0 - 20 år i behov av placering i jourhem eller konsulentstödda familjehem.

Vuxna 18 -- 65 år med behov av akutboende, stödboende eller träningslägenheter.

Vi skräddarsyr lösningar för varje individ.

Geografiskt läge

Vi har vår huvudkontor i Stockholm.. De flesta av våra lägenheter ligger också i Stockholm. När det gäller jour-och familjehem så kan vi erbjuda det i nästan hela landet.

Övriga upplysningar

- Vi finns tillgängliga dygnet runt!
- Vi hämtar dygnet runt!

JOUR 073 - 250 97 00

Låt det gå några signaler då det på vardagar efter 17:00 och på helger, först går ett par signaler innan den växlar över till den som har jouren.

Är du ansvarig för denna verksamhet och vill uppdatera informationen?

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Postadress
(denna information visas ej för oinloggade)

Sökkategorier

Lagrum
SoL 7.1.1, SoL 7.1.2, SoL 7.1.3, SoL 7.1.4, SoL 4.1, SoL 6.

Målgrupp
Endast flickor, Endast kvinnor, Endast män, Endast pojkar, Föräldrar och barn, Gravida, HBTQ, Kvinnor och män, Par, Pojkar och flickor

Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD, Alkoholberoende, Antisocial personlighetsstörning, Autismspektrum, Bipolär sjukdom, Borderline / Emotionell Instabil Personlighetsstörning, Depression, Dubbeldiagnos / Samsjuklighet, Fobier, Läkemedelsberoende, Narkotikaberoende, ...