HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Sida vid Sida

Tfn: (denna information visas ej för oinloggade)
Fax: (denna information visas ej för oinloggade)

Besöksadress: (denna information visas ej för oinloggade)
Postadress: (denna information visas ej för oinloggade)
Föreståndare: (denna information visas ej för oinloggade)
Placeringsansv: (denna information visas ej för oinloggade)
Lagrum: LVU, SoL 7.1.1, SoL 7.1.2, SoL 7.1.3, SoL 7.1.4, SoL 6.1


Målgrupp: Barn och unga 0 - 20 år.
Tack vare vår breda organisation med ett flertal HVB-verksamheter, stödboenden, jour- och familjehem, behandlingsfamiljer, träningslägenheter och öppenvård så kan vi nästan alltid hitta rätt matchning för barn och unga i behov av vård, stöd, omsorg, behandling och boende.

Behandlingsinnehåll: Vi drivs av en vilja att ge barn och unga de bästa förutsättningarna för en fungerande framtid. Hos oss kan barn och ungdomar med beteendestörningar, neuropsykiatriska funktionshinder, psykosocial problematik, psykisk ohälsa samt missbruks- och beroendeproblematik få den trygghet och det stöd och behandling som behövs. Vi matchar fram bästa tänkbara boendelösning och tillsätter allt det stöd som den unge kan behöva.

Vårt teoretiska grund vilar på ett holistiskt eklektiskt förhållningssätt och en ambition att alltid att ge bästa tänkbara vård genom de mest effektiva metoderna. Behandlingsredskapen som återfinns är näst intill uteslutande kognitivt beteendeterapeutiska metoder men där det även kan finnas inslag av andra väl beprövade metoder. Det kan låta självklart, men det kräver en hel del erfarenhet och engagemang, men då är det också så att ett flertal av oss i organisationen har arbetat i närmare 30 år med socialt arbete med barn och unga.

Geografi: Vi har verksamheter i Stockholms Län, Uppsala Län, Västmanlands Län, Södermanlands Län, Kalmar Län, Hallands Län, Västernorrlands Län och Jämtlands Län.

Huvudman: (denna information visas ej för oinloggade)

Org nr: (denna information visas ej för oinloggade)

Upptagningsområde: Hela landet.

Inskrivningsförfarande: 1. Förfrågan kan ställas till våra placeringssamordnare eller direkt till någon av våra verksamhetschefer (se information på vår hemsida www.sidavidsida.se)
2. Vid förfrågan så görs alltid en matchningsbedömning.
(Vid akutförfrågan så görs inskrivning utan efterföljande delar)
3. Efter matchingsbedömning erbjuds möjlighet till studiebesök eller att vi besöker den unge där hen befinner sig.
4. Vid placering så erbjuder vi alltid att hämta den unge.

Språk: Engelska, Tyska, Spanska, Franska, Arabiska, Persiska, Dari, Somaliska, Serbokroatiska, Kurdiska (Sorani och Kurmanji), Marockanska, Polska och Thailändska.

"Sida vid Sida" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsmetod
12-stegsprogram / Minnesota
ACT
ART
Arbetsförberedande träning
CRA
Copingskills training
DBT
Familjeterapi
KBT
Kriminalitetsprogram
Lösningsfokuserat arbetssätt
MI, motiverande samtal
Mindfulness
Nätverksterapi
PDT, Psykodynamisk Psykoterapi
Parterapi
ÅP
Inriktning
Hedersrelaterat
Inlärningsvårigheter
Kriminalitet
Sexuella övergrepp
Övergreppsspecifik
Lagrum
Insats / LVU
Insats / SoL 6.1 - Familjehem
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 2
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 3
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 4
Målgrupp
Endast pojkar
Föräldrar och barn
HBTQ
Kvinnor och män
Pojkar och flickor
Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD
Alkoholberoende
Antisocial personlighetsstörning
Autismspektrum
Bipolär sjukdom
Borderline / Emotionell Instabil Personlighetsstörning
Depression
Dubbeldiagnos / Samsjuklighet
Fobier
Läkemedelsberoende
Narkotikaberoende
Neuropsykiatriska diagnoser
OCD, Tvångssyndrom
PTSD, Posttraumatisk Stressyndrom
Psykosocial problematik
Schizofreni
Tourettes syndrom
Trauma
Ätstörning
Ångestsyndrom
Särskilda upplysningar
Akuthem
Jourhem
Kan ta emot rörelsehindrade
Skolundervisning
Tillståndsbevis utfärdat av IVO