Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Skyddsvärnets Träningslägenheter

Tfn: 070-586 13 66
Fax: 08-729 17 31

Besöksadress: Hornsgatan 113, Stockholm
Postadress: Hornsgatan 123 NB, 117 28 STOCKHOLM
Föreståndare: Line Aas, 0700921468
Placeringsansv: Line Aas, 0700921468
Platsantal: 67
Lagrum: SoL 4.1


Målgrupp: Unga vuxna (18- år) och vuxna med erfarenhet av missbruk, kriminalitet och/eller utsatthet för hot/våld (även hedersrelaterat), samt ensamkommande ungdomar (18- år).

Personen som skrivs in i verksamheten bör ha
- grundläggande förmåga att klara vardagen i eget boende.
- stabil nykterhet/drogfrihet.
- fungerande sysselsättning motsvarande minst 50%, t.ex. studier, arbete, praktik eller motsvarande (arbetsträning kan erbjudas inom Skyddsvärnets Sociala företag mot en tilläggsavgift).

Behandlingsinnehåll: Enskilt boende med självhushåll i träningslägenhet, med socialt stöd av kvalificerad kontaktperson.

Verksamheten har en fast arbetsgrupp av kvalificerade kontaktpersoner, som erbjuder socialt stöd och tillsyn utifrån uppdrag och den enskildes behov cirka 3 timmar/vecka (dock ej traditionellt boendestöd såsom städ, tvätt o.s.v.). Det kan t.ex. handla om stöd och motivation att bibehålla nykterhet/drogfrihet, upprätthålla myndighetskontakter, söka arbete/studier och bostad, inventera skulder och få en fungerande ekonomi, komma igång med träning och andra fritidsaktiviteter, hitta positiva sociala sammanhang m.m. Allt sker utifrån Skyddsvärnets motto "Hjälp till självhjälp", där målet är att den boende ska skapa sig en fungerande tillvaro som håller långt efter att insatsen avslutats. Personal utför nykterhets- och drogfrihetskontroll genom provtagning (stickprov, vid misstanke eller enligt överenskommelse). Personal har extranyckel till alla träningslägenheter, som används vid oro.

Träningslägenheterna finns utspridda i Stockholmsområdet i vanliga hyresfastigheter, med närhet till tunnelbana/buss/pendeltåg som möjliggör pendling inom regionen. Alla lägenheter är basutrustade med möbler, TV och husgeråd, den boende behöver endast ta med sig täcke, kudde, sängkläder och handdukar. Den boende hyr lägenheten i andra hand av Skyddsvärnet, lägenheten återlämnas till Skyddsvärnet när insatsen avslutas. Den boende ansvarar själv för hyreskostnad för den aktuella lägenheten om inte annat avtalas.

Geografi: Verksamheten har baslokal vid Hornstull på Södermalm i Stockholm. Träningslägenheterna finns utspridda i Stockholmsområdet i vanliga hyresfastigheter, med närhet till tunnelbana/buss/pendeltåg som möjliggör pendling inom regionen.

Huvudman: Skyddsvärnet

Org nr: 802003-0832

Upptagningsområde: Hela landet.

Inskrivningsförfarande: Kontakta föreståndare för platsförfrågan eller andra frågor. Vanligen bokar vi en tid då den enskilde och uppdragsgivaren är välkomna till oss för informationsbesök, för att därefter bestämma hur vi gemensamt går vidare.

Språk: Spanska, tigrinja, kroatiska och kurdiska (sorani och kurmanci)

"Skyddsvärnets Träningslägenheter" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsformer
ACT
ART
BBIC
MI, motiverande samtal
Diagnosgrupp
ADHD
Alkohol
Aspergers syndrom
Bipolär sjukdom
Borderline
Dubbeldiagnos
Fobier/Depressioner
Hedersrelaterat
Kriminalitet
Läkemedelsberoende
Missbruk
Misshandlade kvinnor
Narkotika
Neuropsykiatriska diagnoser
Posttraumatisk Stressyndrom - PTSD
Psykosocial problematik
Sexuella övergrepp
Spelmissbruk
Tourettes syndrom
Tvångssyndrom - OCD
Ångestsyndrom
Lagrum
SoL 4.1 - Bistånd för boende
Målgrupp
Endast flickor
Endast kvinnor
Endast män
Endast pojkar
Ensamkommande
Kvinnor och män
Särskilda upplysningar
Personalhandledning