Sök- och placeringstjänst inom HVB och familjehem

Stockholms stad Järva och Surbrunnsgatans föräldrastöd

Verksamhetstyp: HVB för barn och unga (0-25 år) - Övriga hem

Målgrupp

Föräldrar och barn 0-12år som av olika orsaker är i behov av kvalificerat stöd i föräldraskapet och i vardagslivet. Vi tar också emot gravida som är i behov av boende och stöd.

Geografiskt läge

Järva ligger i Tensta ett förortsområde nordväst om centrala Stockholm.
Surbrunnsgatan ligger centralt i Stockholms innerstad.

Övriga upplysningar

Institutionen åtar sig även stöduppdrag i öppenvård samt stöd till familjehem med barn i åldrarna 6-12 år.Personalen arbetar under kvalificerad handledning.

Är du ansvarig för denna verksamhet och vill uppdatera informationen?

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Postadress
Surbrunnsgatan 27
113 48 STOCKHOLM

Sökkategorier

Lagrum
-

Målgrupp
Föräldrar och barn

Sjukdomar och Besvär
Psykosocial problematik