HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Stockholms stad Lignagatan

Tfn: 08-508 420 80/81

Postadress: 117 34 STOCKHOLM

Målgrupp: Ensamkommande ungdomar som fått permanent uppehållstillstånd

Övriga upplysningar: 20 (16 med uppehållstillstånd och 4 för ankomstungdomar) i åldrarna 16-21 år

Är du ansvarig för denna verksamhet och vill uppdatera informationen?

Kontakta oss

Målgrupp
Pojkar och flickor