Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

DianaHome

Tfn: 08-590 531 13
Fax: 08-29 50 80

Besöksadress: Stockholms län, Stockholms län
Postadress: Stockholms län, 10000 Stockholm
Föreståndare: Hengame Azari, 070-2345689
Placeringsansv: Hengame Azari, 070-2345689
Platsantal: 12
Lagrum: SoL 7.1.1, SoL 4.1


Målgrupp: Dianahome är ett HVB-hem för ensamkommande flyktingbarn med 13 platser för tjejer och killar i åldrarna 14 till och med 18 år. Här stöttar vi ungdomarna i deras vardag, ger dem värme, trygghet och omsorg. Vi erbjuder ett tryggt boende med möjligheter till en meningsfull vardag på deras väg mot ett självständigt liv.

Behandlingsinnehåll: På Dianahome arbetar vi med fokus på att ge ungdomarna eget ansvar, de får gå i skolan och lära sig det svenska språket.
Målet är att skapa förutsättningar för att öka deras motivation att integreras i det svenska samhället.

Vi arbetar utifrån individen i centrum samt med kontaktmannaskap. Vi tränar det som för vissa kanske är självklart, men där andra kanske inte har fått tillräcklig vägledning under uppväxten, såsom

- Social färdighetsträning, här får ungdomen träna på grundläggande sociala färdigheter såsom ögonkontakt, kroppsspråk och röstnivå

- Känslokontrollträning, Ungdomen kan få hjälp att hantera besvikelse, ilska, ledsamhet och ångest. Det handlar om att få redskap för att förstå och hantera sina egna känsloreaktioner.

- Moralträning, syftet är att träna på att tänka, ta ställning, lyssna på andras åsikter och uttrycka sina känslor i ord.

Geografi: Dianahome ligger centralt i Kungsängen norr om Stockholm i närheten till pendeltågstationen.

Huvudman: Diana Home and Care AB

Org nr: 556929-5859

Upptagningsområde: Hela Sverige

Inskrivningsförfarande: Även akutplaceringar.

Språk: Arabiska, Persiska, Turkiska, Kurdiska, Dari , Tigrinja, Somaliska samt Engelska.

Övriga upplysningar: Vi har 13 rum och plats för 13 ungdomar inkl 2 rum där syskonpar kan bo.

"DianaHome" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Lagrum
SoL 4.1 - Bistånd för boende
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Ensamkommande
Pojkar och flickor
Särskilda upplysningar
Akuthem
Jourhem
LOV-godkänd
Tillståndsbevis utfärdat av IVO