Sök- och placeringstjänst inom HVB och familjehem

DianaHome

Verksamhetstyp: HVB för barn och unga (0-25 år) - Övriga hem

Målgrupp

Dianahome är ett HVB-hem för ensamkommande flyktingbarn med 13 platser för tjejer och killar i åldrarna 14 till och med 18 år. Här stöttar vi ungdomarna i deras vardag, ger dem värme, trygghet och omsorg.

Geografiskt läge

Dianahome ligger centralt i Kungsängen norr om Stockholm i närheten till pendeltågstationen.

Övriga upplysningar

Vi har 13 rum och plats för 13 ungdomar inkl 2 rum där syskonpar kan bo.

Är du ansvarig för denna verksamhet och vill uppdatera informationen?

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Postadress
Stockholms län
10000 Stockholm

Sökkategorier

Lagrum
SoL 7.1.1, SoL 4.

Målgrupp
Pojkar och flickor

Sjukdomar och Besvär
-