Sök- och placeringstjänst inom HVB och familjehem

Tyresö kommun 54:an

Verksamhetstyp: HVB för barn och unga (0-25 år) - Övriga hem

Målgrupp

Ensamkommande flyktingungdomar som har fått uppehållstillstånd 16-21 år.

Är du ansvarig för denna verksamhet och vill uppdatera informationen?

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Postadress

Sökkategorier

Lagrum
SoL 7.1.

Målgrupp
Endast pojkar

Sjukdomar och Besvär
-