Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Steget Vidare Öst - HVB Rhen

Tfn: 0764108919

Besöksadress: Vårby Allé 14, Vårby
Postadress: Vårby Alle 14, 14340 14340
Föreståndare: Beirj Baghdasarian, 0764108919
Placeringsansv: Beirj Baghdasarian, 0764108919
Platsantal: HVB Rhen 8 platser
Lagrum: SoL 7.1.1, SoL 6.1


Målgrupp: Steget Vidare är ett behandlingsföretag med verksamhet i Stockholm, Göteborg och Mölndal. Våra kategorier är HVB för längre tids behandling samt Öppna insatser. För utslussning eller direktplaceringar har vi lägenheter i Stockholm och Södertälje. Våra HVB-hem Rhen ligger i Huddinge kommun och HVB Amazonas i Södertälje. Från våra HVB-hem har man garanterat en plats i en av våra lägenheter som med tiden kan övertas av den boende.

Behandlingsinnehåll: Våra målgrupper är ungdomar och unga vuxna med psykosocial problematik samt ensamkommande flyktingbarn. Vi som arbetar på Steget Vidare har en lång och bred erfarenhet och kunskap av arbete med målgrupperna. Vi arbetar även aktivt ut mot arbets- och bostadsmarknaden där vi har ett brett uppbyggt nätverk. Vårt behandlings- och integrationsarbete präglas av ett kognitivt förhållningssätt där vi alltid sätter individens behov och resurser i centrum.

Geografi: Stockholms län

Huvudman: Steget Vidare

Org nr: 559004-2569

Upptagningsområde: Vi har ramavtal med 125 kommuner i 15 län och kan ta emot ungdomar från hela landet.

Språk: Arabiska, Armeniska, Assyriska/Syrianska, Persiska/Dari, Kurdiska, Somaliska, Turkiska.

Övriga upplysningar: Målgruppen för vårt HVB är pojkar mellan 16-21 år med annan etnisk bakgrund.

"Steget Vidare Öst - HVB Rhen" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsformer
ART
BBIC
KBT
MI, motiverande samtal
Diagnosgrupp
ADHD
Misshandlade kvinnor
Posttraumatisk Stressyndrom - PTSD
Psykosocial problematik
Lagrum
SoL 6.1 - Familjehem
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Särskilda upplysningar
Akuthem
Jourhem
Tillståndsbevis utfärdat av IVO