Sök- och placeringstjänst inom HVB och familjehem

Värmdö Kommun Äppelbo

Verksamhetstyp: HVB för barn och unga (0-25 år) - Övriga hem

Målgrupp

Hem för vård och/eller boende av ensamkommande flyktingbarn.

Är du ansvarig för denna verksamhet och vill uppdatera informationen?

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Postadress
Skärgårdsvägen 267
139 33 VÄRMDÖ

Sökkategorier

Lagrum
-

Målgrupp
Pojkar och flickor

Sjukdomar och Besvär
-