Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Aureagården

Tfn: 010-3300266

Föreståndare: Daniel, 010-3300262
Platsantal: 6
Lagrum: SoL 7.1.1


Målgrupp: Aureagården är ett skyddat boende med spetskompetens inom området hedersrelaterat våld och förtryck. Vi tar emot kvinnor i ålder 18 år till och med 24 år, utan barn, som behöver skydd på grund av hot, våld eller förtryck utifrån en hederskontext.

Behandlingsinnehåll: Att lämna familj, släkt och vänner är svårt. Uppslitande minnen blandas med goda, och skuldkänslor ligger ofta nära. Samtidigt befinner sig kvinnan på en helt ny plats, med helt nya människor omkring sig. Detta kan vara mycket förvirrande. Att hantera sin nyvunna frihet kan också innebära utmaningar. På Aureagården arbetar vi med kvinnorna i alla faser. Från den första krisfasen fram till boende i egen regi.


Boendet på Aureagården är utformat utifrån en miljöterapeutisk tanke där miljön ska upplevas som varm, trygg och bekräftande. Kvinnorna uppmuntras hela tiden att uttrycka sina åsikter och påminns om deras värde.
Vi använder KASAM som ett redskap för att följa kvinnans utveckling. Detta ger också en bra grund för vidare samtal.

Vid början av placeringen tilldelas kvinnan två kontaktpersoner som följer henne under hela hennes vistelse på Aureagården. Dessa kontaktpersoner ansvarar för hennes stöd både på boendet och i kontakter med andra verksamheter såsom skola, arbetsförmedling etc. Enskilda samtal genomförs regelbundet. Samtalen följer de faser som kvinnan befinner sig i. I början ligger ofta fokus på motivation att stå fast i sitt beslut att leva sitt eget liv samt hur man kan hålla sig trygg. Senare kan det handla om hur man kan hantera sin nyfunna frihet och gränssättning för sig själv. Samtalet är MI-inspirerade.

Varje vecka hålls ett husmöte där kvinnorna kan lyfta upp saker i boendet. Syftet är främst att skapa delaktighet men även här tränas kvinnorna i att uttrycka sina åsikter.
En gemensam aktivitet genomförs varje en gång i månaden äter vi trerätters på någon restaurant.

Upptagningsområde: Hela landet.

"Aureagården" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsformer
MI, motiverande samtal
Diagnosgrupp
Misshandlade kvinnor
Sexuella övergrepp
Lagrum
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Endast kvinnor