Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Colosseum Behandling - Avd. Virtus

Tfn: 0729916113

Föreståndare: Nena Henriksson, 0729-916114
Placeringsansv: Richard Olsson, 0729-916113
Platsantal: 6
Lagrum: SoL 7.1.1


Målgrupp: Avdelning Virtus tar emot ungdomar som är placerade enligt LVU och SoL, som uppvisar sexuella beteendeproblem. Ungdomen har attityder som stödjer sexuella övergrepp, eller har tidigare begått/dömts för övergrepp. Vi har även möjlighet att ta emot ungdomar som har denna problematik i kombination med andra antisociala beteenden eller neuropsykiatriska diagnoser. Virtus tar emot ungdomar i behov av utredning- och behandlingsplats. Hel vårdkedja finns.

Målgruppen är killar som är 14-20 år vid inskrivning. Vi kartlägger ungdomen och ger därefter rekommendationer om vilka behandlingsinsatser som är aktuella. Utredningen och behandlingen är individanpassad utifrån ungdomens problematik och behov.

Behandlingsinnehåll: På avdelning Virtus är filosofin att förändringsarbetet sker hela tiden, såväl i behandlingsmomenten som i vardagen. Vårt mål är att ungdomen ska få den hjälp han är i behov av samtidigt som han har en vardag med tydlig struktur och meningsfullt innehåll. Vi har en stark personalgrupp som arbetar nära ungdomarna och har god kompetens för att kunna möta ungdomens behov.
På Virtus finns flera utrednings- och behandlingsinsatser att tillgå för att utforma en individuell behandlingsplan för den unge. Vårt utredningsteam och psykolog arbetar med utredningar och kan även ta hjälp av psykiatriker och sjuksköterska om behovet finns. Vid utredning arbetar vi med verktygen ERASOR, SAVRY, TBA och NP-utredning och har även möjlighet att revidera befintliga utredningar. Behandlingsinsatser som finns tillgängliga är:

- ART (Aggression Replacement Therapy)
-ÅP (Återfallsprevention)
- Övergreppsspecifik Samtalsbehandling
- Sex och samlevnad
- MI (Motiverande samtal)
- KBT/DBT (individualterapi med inriktning missbruk/övergrepp)
-Samtal med alkohol- och drogterapeut
- Sorgebearbetning
- Colosseum ADL
- Mindfulness

När en ungdom skrivs in på Virtus, arbetar vi för att han ska kunna gå i skolan eller ha en praktikplats så snart som möjligt. Virtus har god samverkan med lokala skolor vilket underlättar i processen. I övrigt tillhandahåller vi flera typer av aktiviteter som sker på strukturerad basis, bland annat:

- Träning och motion
- Friluftsliv
- Läxläsning och biblioteksbesök med legitimerad lärare
- Pyssel och hantverk
- Estetiska aktiviteter
- Trädgårdsarbete

Virtus är del av en vårdkedja vilket underlättar för ungdomen i hans utveckling. När den unge är redo så finns tillgång till stödboende och träningslägenhet som alternativ. Skulle behovet uppstå så finns alltid möjligheten att komma tillbaka till avdelningen och personalen som tar emot ungdomen. Vårt främsta mål är att förbereda våra ungdomar för ett liv i samhället, med rätt verktyg och förutsättningar.

Geografi: Uppland.

Huvudman: Colosseum Behandling AB

Org nr: 559160-8459

Upptagningsområde: Hela landet.

Inskrivningsförfarande: Placeringsförfrågan/information: 0729-916113
Socialtjänsten ansöker om vårdplats, därefter fattar föreståndaren beslut om inskrivning efter man sett att ungdomens behov kan tillgodoses med verksamhetens innehåll.
Riskbedömning görs med hänsyn till matchning av ålder och problematik, baserat på inhämtad information från socialtjänsten.
Vid inskrivning av ungdom har Colosseum gedigna rutiner med bl.a Trygghetsformulär, inskrivningsformulär och BBIC.

Språk: Engelska, Arabiska, Kurdiska, Persiska, Dari, Armeniska, Somaliska, Tigrinja, Serbokroatiska och Grekiska.

Övriga upplysningar: På Colosseum Behandling värderar vi en sund kosthållning och använder ekologiska livsmedel så långt det är möjligt.
Vi har våra egna odlingar med grönsaksland och växt- och kostlära är en integrerad del i verksamheten.

"Colosseum Behandling - Avd. Virtus" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsformer
ART
BBIC
DBT
KBT
MI, motiverande samtal
Övergreppsspecifik
Diagnosgrupp
ADHD
Alkohol
Aspergers syndrom
Autismspektrumdiagnos
Bipolär sjukdom
Borderline
Dubbeldiagnos
Fobier/Depressioner
Hedersrelaterat
Incest
Inlärningsvårigheter
Kost och vikt
Kriminalitet
Läkemedelsberoende
Missbruk
Misshandlade män
Narkotika
Neuropsykiatriska diagnoser
Posttraumatisk Stressyndrom - PTSD
Psykosocial problematik
Schizofreni
Sexuella övergrepp
Spelmissbruk
Tourettes syndrom
Tvångssyndrom - OCD
Utåtagerande beteende
Ångestsyndrom
Övriga psykossjukdomar
Lagrum
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Endast män
Endast pojkar
Särskilda upplysningar
LVU
Medlevarskap
Personalhandledning
Tillståndsbevis utfärdat av IVO