HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Colosseum - Avd. Virtus 1 & 2

Föreståndare: Nena Björling, 0729-916114
Placeringsansv: R, 0729-916110
Platsantal: 13 platser totalt. Virtus 1 - 7 platser, Virtus 2 - 6 platser
Lagrum: LVU, SoL 7.1.1


Målgrupp: Colosseum, avdelningarna Virtus 1 och Virtus 2 tar emot ungdomar som är placerade enligt LVU och SoL, som uppvisar sexuella beteendeproblem. Ungdomen har attityder som stödjer sexuella övergrepp, eller har tidigare begått/dömts för övergrepp. Vi har även möjlighet att ta emot ungdomar som har denna problematik i kombination med andra antisociala beteenden eller neuropsykiatriska diagnoser. Avdelning Virtus tar emot ungdomar i behov av utredning- och behandlingsplats. Hel vårdkedja finns med särkilt förstärkt stödboende på Colosseum avd. Rex.

Målgruppen är killar som är 14-20 år vid inskrivning. Vi kartlägger ungdomen och ger därefter rekommendationer om vilka behandlingsinsatser som är aktuella. Utredningen och behandlingen är individanpassad utifrån ungdomens problematik och behov.

Behandlingsinnehåll: På avdelning Virtus är filosofin att förändringsarbetet sker hela tiden, såväl i behandlingsmomenten som i vardagen. Vårt mål är att ungdomen ska få den hjälp han är i behov av samtidigt som han har en vardag med tydlig struktur och meningsfullt innehåll. Vi har en stark personalgrupp som arbetar nära ungdomarna och har god kompetens för att kunna möta ungdomens behov.
På Virtus finns flera utrednings- och behandlingsinsatser att tillgå för att utforma en individuell behandlingsplan för den unge. Vårt utredningsteam och psykolog arbetar med utredningar och kan även ta hjälp av psykiatriker och sjuksköterska om behovet finns. Vid utredning arbetar vi med verktygen ERASOR, SAVRY, TBA och NP-utredning och har även möjlighet att revidera befintliga utredningar. Behandlingsinsatser som finns tillgängliga är:

- ART (Aggression Replacement Therapy)
- ÅP (Återfallsprevention)
- Övergreppsspecifik Samtalsbehandling
- Sex och samlevnad
- MI (Motiverande samtal)
- KBT/DBT (individualterapi med inriktning missbruk/övergrepp)
- Samtal med alkohol- och drogterapeut
- Sorgebearbetning
- Arbete mot kriminalitet
- Colosseum ADL
- Mindfulness

När en ungdom skrivs in på Virtus, arbetar vi för att han ska kunna gå i skolan eller ha en praktikplats så snart som möjligt. Virtus har god samverkan med lokala skolor vilket underlättar i processen. I övrigt tillhandahåller vi flera typer av aktiviteter som sker på strukturerad basis, bland annat:

- Träning och motion
- Friluftsliv
- Läxläsning och biblioteksbesök med legitimerad lärare
- Pyssel och hantverk
- Estetiska aktiviteter
- Trädgårdsarbete

Virtus är del av en vårdkedja vilket underlättar för ungdomen i hans utveckling. När den unge är redo så finns tillgång till stödboende och träningslägenhet som alternativ. Skulle behovet uppstå så finns alltid möjligheten att komma tillbaka till avdelningen och personalen som tar emot ungdomen. Vårt främsta mål är att förbereda våra ungdomar för ett liv i samhället, med rätt verktyg och förutsättningar.

Geografi: Uppland.

Huvudman: Colosseum Behandling AB

Org nr: 559160-8459

Upptagningsområde: Hela landet.

Inskrivningsförfarande: Placeringsförfrågan/information: 0729-916110
Socialtjänsten ansöker om vårdplats, därefter fattar föreståndaren beslut om inskrivning efter man sett att ungdomens behov kan tillgodoses med verksamhetens innehåll.
Riskbedömning görs med hänsyn till matchning av ålder och problematik, baserat på inhämtad information från socialtjänsten.
Vid inskrivning av ungdom har Colosseum gedigna rutiner med bl.a Trygghetsformulär, inskrivningsformulär och BBIC.

Språk: Engelska, Arabiska, Kurdiska, Persiska, Dari, Armeniska, Somaliska, Tigrinja, Serbokroatiska och Grekiska.

Övriga upplysningar: På Colosseum Behandling värderar vi en sund kosthållning och använder ekologiska livsmedel så långt det är möjligt.
Vi har våra egna odlingar med grönsaksland och växt- och kostlära är en integrerad del i verksamheten.

"Colosseum - Avd. Virtus 1 & 2" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsmetod
ART
DBT
KBT
MI, motiverande samtal
Trauma
ÅP
Inriktning
Hedersrelaterat
Incest
Inlärningsvårigheter
Misshandlade män
Sexuella övergrepp
Övergreppsspecifik
Lagrum
Insats / LVU
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Endast män
Endast pojkar
Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD
Alkoholberoende
Antisocial personlighetsstörning
Autismspektrum
Bipolär sjukdom
Borderline / Emotionell Instabil Personlighetsstörning
Dubbeldiagnos / Samsjuklighet
Fobier
Läkemedelsberoende
Narkotikaberoende
Neuropsykiatriska diagnoser
OCD, Tvångssyndrom
PTSD, Posttraumatisk Stressyndrom
Psykosocial problematik
Schizofreni
Spelmissbruk
Tourettes syndrom
Ätstörning
Ångestsyndrom
Övriga psykossjukdomar
Särskilda upplysningar
Medlevarskap
Tillståndsbevis utfärdat av IVO