Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Colosseum - Skyddsenheten

Tfn: 0729916110

Föreståndare: Sekretess
Placeringsansv: R, 0729-916110
Platsantal: Sekretess
Lagrum: SoL 7.1.1, SoL 4.1


Målgrupp: PLACERINGSTELEFON DYGNET RUNT: 0729-916110
Skyddsplaceringar avseende Kvinnor över 20 år, Kvinnor med barn. Även män kan tas emot inviduellt, men placeras inte ihop tillsammans med kvinnor. Djur är givetvis välkomna!

Skyddsenheten har förmåga att ta emot klienter dygnet runt, i våra verksamheter i Svealand. Skyddsenheten kan ta emot akutplaceringar, och har dessutom i sin kärna en Stödkedja inom verksamheten. från det akuta kritiska stadiet, till en strukturerade utslussning tillbaka till ett liv fritt från våld. Vi ombesörjer alltid en trygg och säker transport för klienten/familjen till våra boenden skalskyddade, larmade, med övervakningskamera, där personal är redo att ta emot skyddsklienterna i vår vårdkedja som är bemannad dygnet runt. Individens behov- och hotbild styr det yttre säkerhetsbehovet.

Behandlingsinnehåll: Vi har bred och lång kompetens i personalgruppen avseende krisbearbetning, hedersproblematik och behandling, även erfarenhet av personskydd och säkerhetsarbete finns. Riskbedömningar görs vid placering i form av SARA-V3 och/eller PATRIARK. Vi har bred språkkompetens, och dygnet runt tillgång till tolkservice. Stor erfarenhet av hedersproblematik finns inom verksamheten. Vårdkedjan är dygnet runt bemannad, och har utöver det också beredskapsjour dygnet runt, för att kunna stärka upp tjänstgörande personal vid behov.

Skyddsenheten har expertis att ta emot klienter som har en missbruksproblematik, i en våra enheter.

Skyddsenheten har expertis att ta emot klienter som har en kriminell bakgrund och vill lämna en kriminell livsstil. Även aktivt missbruk tas då emot. Då kan vi koppla in andra inslag av behandlingsinsatser dessutom.

Skyddsenheten erbjuder i vår kärnverksamhet:

- Dygnet runt bemanning, en trygg yttre struktur av erfarna skyddsassistenter och behandlare.
- Akutplaceringar dygnet runt.
- Riskbedömningar SARA-V3 / PATRIARK / FREDA.
- Transporter/hämtning av klient, till och från våra boendeenheter.
- Komplett stödkedja med Skyddat Boende - Skyddslägenheter - Utslusslägenheter
- Klienter har överfallslarm direktkopplade till SOS Alarm.
- Individanpassade säkerhetslösningar och genomförandeplaner
- Omfattande stödinsatser i vardagen.
- Fritidsaktiviteter - Självskydd/självförsvar, Yoga, Estetisk verksamhet, Aktivt uteliv - Efter intresse och behov.

Omfattande stödinsatser ges oavsett placeringslängd eller förfarande. Kris/Sorgebearbetning, strukturerade riskbedömningar, Leg. psykologstöd Rosenterapi m.m.

STÖDBOENDE
När en placering har fortgått en längre tid och klienten har utvecklat ett säkerhetstänk och kan mer självständigt ansvara för sin säkerhetsplanering, så har vi möjlighet att slussa ut klienterna i ett renodlat stödboende, där stödet givetvis individanpassas.
I mån av plats kan stödboendet även ta emot andra klienter, då vi har bred kompetens att hantera t.ex utsluss från kriminalvård eller alternativt skyddsbehövande som behöver en nystart efter avhopp från t.ex kriminellt nätverk. Vi tar även emot husdjur i våra stödboenden, även inslag av behandlingsinsatser går att strukturera, och god samverkan med HSL.

Geografi: Svealand.

Huvudman: Skyddsenheten Colosseum

Upptagningsområde: Hela landet

Inskrivningsförfarande: Inskrivning sker i samråd med placerande socialtjänst/socialjour eller Polismyndigheten.

Språk: Bred kompetens avseende språk; Arabiska, kurdiska, ryska, somaliska, tigrinja, grekiska, franska, spanska, engelska och turkiska.
Tolkservice finns tillgängligt.

"Colosseum - Skyddsenheten" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Broschyrer
Behandlingsformer
BBIC
KBT
MI, motiverande samtal
Övergreppsspecifik
Diagnosgrupp
Alkohol
Hedersrelaterat
Kriminalitet
Läkemedelsberoende
Missbruk
Misshandlade kvinnor
Misshandlade män
Narkotika
Neuropsykiatriska diagnoser
Posttraumatisk Stressyndrom - PTSD
Psykosocial problematik
Sexuella övergrepp
Utåtagerande beteende
Ångestsyndrom
Lagrum
SoL 4.1 - Bistånd för boende
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Endast kvinnor
Endast män
Föräldrar och barn
Gravida
Särskilda upplysningar
Akuthem
Medlevarskap