Sök- och placeringstjänst inom HVB och familjehem

Colosseum - Skyddsenheten

Verksamhetstyp: HVB för barn och unga (0-25 år) - Övriga hem
Antal platser: Sekretess

Målgrupp

Skyddsenheten kan ta emot klienter dygnet runt, från hela landet. Personalen är alltid redo för att tillhandahålla en trygg och säker transport för klienter, till våra boenden. Skyddsenheten tar emot följande klienttyper:
- Kvinnor över 20 år
- Kvinnor med barn
- Män kan tas emot men placeras aldrig tillsammans med kvinnor om inte de inte är i en sund relation med varandra
- Husdjur är givetvis välkomna

Placeringstelefon med tillgänglighet dygnet runt: 0729-916110

Behandlingsinnehåll

Skyddsenheten tar emot klienter i behov av personskydd och hög säkerhet. Vår personalgrupp har lång erfarenhet av att arbeta med människor i utsatta livssituationer. Hedersproblematik, missbruk och bakgrund i kriminalitet är faktorer som Skyddsenheten är utrustad för att bemöta hos våra klienter. Vid placering görs riskbedömningar via SARA-V3/PATRIARK/FREDA, som vi använder för att skräddarsy en säkerhetslösning för varje klient.

Skyddsplaceringar kan naturligtvis vara omtumlande och känslomässiga för klienten som skrivs in. Detta är något som Skyddsenheten vill stötta klienten i så långt det är möjligt. Vår personal är närvarande dygnet runt och kompletteras dessutom av beredskapsjour som är tillgänglig dygnet runt. Vår språkliga kompetens är bred för att alla våra klienter ska kunna göra sig förstådda tillsammans med personalen. Skulle behovet uppstå har vi även möjlighet att ringa in tolk.
Skyddsenheten erbjuder följande insatser för våra klienter:

- Bemanning dygnet runt av erfarna skyddsassistenter och behandlare
- Riskbedömningar: SARA-V3 / PATRIARK / FREDA
- Transport av klient, till och från våra enheter
- Komplett stödkedja med skyddat boende, skyddslägenheter och utslusslägenheter
- Klienten har överfallslarm direktkopplat till SOS Alarm
- Individanpassade säkerhetslösningar och genomförandeplaner
- Omfattande stödinsatser i vardagen
- Självskydd/självförsvar
- Fritidsaktiviteter såsom yoga, estetisk verksamhet, aktivt uteliv och hantverk

När klienten kommit tillräckligt långt i sitt säkerhetstänk för att kunna bo i andra former kan Colosseum tillhandahålla lösningar med stödboende och utslusslägenhet. På så vis kan klienten känna fortsatt trygghet med samma personal omkring sig, hela vägen till utskrivning.

Geografi

Svealand.

Huvudman

Skyddsenheten Colosseum

Upptagningsområde

Hela landet

Inskrivningsförfarande

Inskrivning sker i samråd med placerande socialtjänst/socialjour eller Polismyndigheten.

Språk

Arabiska, Kurdiska, Ryska, Somaliska, Tigrinja, Grekiska, Franska, Spanska, Serbokroatiska, Engelska och Turkiska.
Tolkservice finns tillgängligt vid behov.

Colosseum - Skyddsenheten ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Kontaktuppgifter

Telefon: 0729916110

Föreståndare:
Sekretess

Placeringsansvarig:
R, 0729-916110

Broschyrer:
SkyddsenhetenPDF.pdf

Sökkategorier

Behandlingsmetod
KBT
MI, motiverande samtal

Inriktning
Hedersrelaterat
Misshandlade kvinnor
Misshandlade män
Sexuella övergrepp
Övergreppsspecifik

Lagrum
Insats / SoL 4.1 - Bistånd för boende
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1

Målgrupp
Endast kvinnor
Endast män
Föräldrar och barn
Gravida

Sjukdomar och Besvär
Alkoholberoende
Antisocial personlighetsstörning
Läkemedelsberoende
Narkotikaberoende
Neuropsykiatriska diagnoser
PTSD, Posttraumatisk Stressyndrom
Psykosocial problematik
Ångestsyndrom

Särskilda upplysningar
Akuthem
Medlevarskap