Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Colosseum - Droskan HVB

Tfn: 0729-916113

Föreståndare: Verksamhetschef: Blend Khalid: 0729-916115, 0729916115
Placeringsansv: Richard Olsson, 0729916113
Platsantal: 9
Lagrum: SoL 7.1.1


Målgrupp: Droskan HVB, ett behandlingshem för killar, 15-19 år, beläget i Knivsta kommun. Droskan HVB tar emot placeringar enligt SoL och LVU. Även akutplaceringar om utrymmer finns.

Ungdomarna som kommer till Droskan HVB har ett begynnande beteendeproblem i form av destruktiv/normbrytande beteende. Det kan handlar om killar som hamnat i riskzonen för missbruk och kriminalitet. Den unge har som oftast slutat lyssna på vuxna. Han har svårt att upprätthålla sin skolan/praktik.
Ett normbrytande beteende har blivit ungdomens vardag.

Behandlingsinnehåll: Droskan HVB:s behandlingsarbete ska kännetecknas av:
- goda relationer
En god relation med den unge är en förutsättning för bra behandlingsarbete. Vi är bra på relationer!
- förutsägbarhet
Tydlighet och ramar i den unges vardag.
- delaktighet
Ungomen måste få känna delaktighet i placeringen och genomförandeplanen.
- Tillgänglighet
Den unge ska känna att det alltid finns en vuxen till hands.
- Nätverket
För ett lyckat resultat ser vi den unges nätverk som en mycket viktig faktor. Vi vill ha med ungdomens "viktiga vuxna" i behandlingsarbetet.

Metoder vi använder oss utav är:
ADL/miljöterapi
RePULSE - individuell ART
MI
Ett lösningsfokuserat förhållningssätt och ett lågaffektivt bemötande
Reparativ rättvisa (under upparbetning)

Geografi: Droskan HVB ligger i utkanten av Knivsta kommun mitt emellan Stockholm och Uppsala.

Org nr: 556975-4301

Upptagningsområde: Hela Sverige

Inskrivningsförfarande: Placeringen föregås av matchning. I bästa fall planeras ett studiebesök innan placering. En vårdplan i samband med inskrivningen.

Språk: Arabiska, Kurdiska, Persiska

"Colosseum - Droskan HVB" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Broschyrer
Behandlingsformer
ART
BBIC
DBT
KBT
MI, motiverande samtal
Övergreppsspecifik
Diagnosgrupp
ADHD
Alkohol
Aspergers syndrom
Autismspektrumdiagnos
Hedersrelaterat
Inlärningsvårigheter
Kriminalitet
Missbruk
Narkotika
Neuropsykiatriska diagnoser
Posttraumatisk Stressyndrom - PTSD
Psykosocial problematik
Sexuella övergrepp
Spelmissbruk
Utåtagerande beteende
Övriga psykossjukdomar
Lagrum
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Endast män
Endast pojkar
Ensamkommande
Pojkar 12-18 år
Särskilda upplysningar
Akuthem
LVU
Personalhandledning
Tillståndsbevis utfärdat av IVO