HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Colosseum - Avd. Droskan

Tfn: 0729-916110

Föreståndare: Verksamhetschef: Blend Khalid: 0729-916115, 0729916115
Placeringsansv: R, 0729916110
Platsantal: 9
Lagrum: LVU, SoL 7.1.1


Målgrupp: Colosseumgruppen driver avdelningen Droskan HVB som är belägen utanför Knivsta och tar emot Pojkar från 15 år till och med 20 år med socialt nedbrytande beteende i form av kriminalitet, utåtagerande beteende , och vistas i olämpliga miljöer och kan ha ett riskbruk av droger. Vi tar emot ungdomar enligt både SoL och LVU. Vi har bred erfaranhet av ungdomar med NPF.

Behandlingsinnehåll: Vår filosofi är att tiden på Droskan HVB ska vara meningsfull och bidra till en positiv förändring i ungdomen. Vi lägger stor vikt vid att ungdomarna som bor hos oss är delaktiga i sin dagliga planering och vi hjälper till med att hitta sysselsättningar i form av skola, praktik och träning för att vardagarna ska vara strukturerade och aktiva.Vår behandling utgår från vårt eget nivåsystem som består av fyra nivåer. Under den första nivån ägnar vi oss åt relationsskapande och kartläggning av ungdomens behov för att utforma en behandlingsplan. Den individuella behandlingsplanens syfte är att minska riskfaktorer samt stärka skyddsfaktorer med hjälp av utredningsverktyget SAVRY.

Behandlingsplanen skapas alltid utifrån ungdomens risker, behov samt mottaglighet och utifrån dessa utformas insatser som ungdomen går igenom veckovis. Insatserna sker både i individuell behandling och i gruppbehandling. När vi går vidare till nivå två och tre, fokuserar ungdomen på självutveckling och individuell behandling utifrån deras behandlingsplan med ökande intensitet. När ungdomen nått nivå fyra, förväntas han ha nya strategier för att kunna vidmakthålla förändringen och får därför en hel del färdighetsträning inför utsluss. Detta sker under kontrollerade former för att ungdomen tryggt ska kunna övergå till ett självständigt liv, på egna ben, till exempel inom stödboende, hos vårdnadshavare eller familjehem. Vår behandlingschef ansvarar för att handleda personalgruppen och behandlingsteamet löpande, under hela processen.
För att stärka våra interna insatser har vi en lärare, sjuksköterska och psykolog på plats och även goda externa kontakter inom vård och psykiatri. Droskan tillhandahåller följande behandlingsinslag internt:
Gruppbehandling inom olika teman som beroende, antisocialitet, normer, hälsofrämjande vanor, samhälle och känslor.
Individuell behandling där följande kan ingå:
ÅP
ADL/miljöterapi
Arbete mot antisocialitet
ART-inspirerad färdighetsträning
KBT
DBT
Sorgebearbetning
Nätverksarbete

Geografi: Droskan HVB ligger i utkanten av Knivsta med goda förbindelser till Uppsala, Stockholm och Arlanda.

Huvudman: Droskan HVB AB - En del av Colosseumgruppen

Org nr: 556975-4301

Upptagningsområde: Hela Sverige

Inskrivningsförfarande: Placeringen föregås av matchning. Allra helst planeras ett studiebesök innan placering. En vårdplan upprättas i samband med inskrivningen.

Språk: Arabiska, Kurdiska, Persiska, Serbokroatiska, Grekiska, Armeniska, Dari, Tigrinja, Spanska, Franska, Somaliska och Engelska

"Colosseum - Avd. Droskan" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsmetod
ART
DBT
KBT
MI, motiverande samtal
Inriktning
Hedersrelaterat
Inlärningsvårigheter
Sexuella övergrepp
Övergreppsspecifik
Lagrum
Insats / LVU
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Endast män
Endast pojkar
Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD
Alkoholberoende
Antisocial personlighetsstörning
Autismspektrum
Narkotikaberoende
Neuropsykiatriska diagnoser
PTSD, Posttraumatisk Stressyndrom
Psykosocial problematik
Spelmissbruk
Övriga psykossjukdomar
Särskilda upplysningar
Akuthem
Medlevarskap
Tillståndsbevis utfärdat av IVO