Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Colosseum Behandling - Avd. Droskan

Tfn: 0729-916113

Föreståndare: Verksamhetschef: Blend Khalid: 0729-916115, 0729916115
Placeringsansv: Richard Olsson, 0729916113
Platsantal: 9
Lagrum: SoL 7.1.1


Målgrupp: Droskan HVB är ett behandlingshem för killar i åldrarna 15-19, beläget i Knivsta kommun. Droskan HVB tar emot placeringar enligt SoL och LVU, även akutplaceringar om utrymme finns.

Ungdomarna som kommer till Droskan HVB har begynnande beteendeproblematik i form av destruktivt och normbrytande beteende. Det rör sig om killar som hamnat i riskzonen för missbruk och kriminalitet. Den unge har oftast slutat lyssna på vuxna och han har svårt att upprätthålla sin skola/praktik/sysselsättning.
Ett normbrytande beteende har blivit ungdomens vardag.

Behandlingsinnehåll: Droskan HVB:s behandlingsarbete kännetecknas av:
- Goda relationer
Vår personal arbetar aktivt och kontinuerligt med relationsskapande, då den unges goda relationer är en förutsättning för bra behandlingsarbete.
- Förutsägbarhet
Den unge vet vad som förväntas av honom och hur dagarna ser ut. Förutsägbarhet och tydliga ramar skapar trygghet under placeringen.
- Delaktighet
Ungdomen är delaktig i sin placering och genomförandeplan.
- Tillgänglighet
Den unge ska känna att det alltid finns en vuxen till hands.
- Nätverk
För ett lyckat resultat är den unges nätverk en mycket viktig faktor. Vi vill inkludera ungdomens "viktiga vuxna" i behandlingsarbetet.

Metoder vi använder oss utav är:
- ADL/miljöterapi
- RePULSE - individuell ART
- MI
- Ett lösningsfokuserat förhållningssätt och ett lågaffektivt bemötande
- Reparativ rättvisa (under upparbetning)

Geografi: Droskan HVB ligger i utkanten av Knivsta kommun mitt emellan Stockholm och Uppsala.

Org nr: 556975-4301

Upptagningsområde: Hela Sverige

Inskrivningsförfarande: Placeringen föregås av matchning. Allra helst planeras ett studiebesök innan placering. En vårdplan upprättas i samband med inskrivningen.

Språk: Arabiska, Kurdiska, Persiska, Serbokroatiska

"Colosseum Behandling - Avd. Droskan" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Broschyrer
Behandlingsformer
ART
BBIC
DBT
KBT
MI, motiverande samtal
Övergreppsspecifik
Diagnosgrupp
ADHD
Alkohol
Aspergers syndrom
Autismspektrumdiagnos
Hedersrelaterat
Inlärningsvårigheter
Kriminalitet
Missbruk
Narkotika
Neuropsykiatriska diagnoser
Posttraumatisk Stressyndrom - PTSD
Psykosocial problematik
Sexuella övergrepp
Spelmissbruk
Utåtagerande beteende
Övriga psykossjukdomar
Lagrum
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Endast män
Endast pojkar
Ensamkommande
Pojkar 12-18 år
Särskilda upplysningar
Akuthem
LVU
Personalhandledning
Tillståndsbevis utfärdat av IVO