HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Colosseum - Avd. Droskan

Tfn: 0729-916113

Föreståndare: Verksamhetschef: Blend Khalid: 0729-916115, 0729916115
Placeringsansv: R, 0729916110
Platsantal: 9
Lagrum: LVU, SoL 7.1.1


Målgrupp: Colosseum Behandling driver avdelningen Droskan HVB som är belägen strax utanför Knivsta och tar emot pojkar i åldrarna 15-19. Vi tar emot ungdomar enligt SoL och LVU samt akutplaceringar om platser finns till förfogande.
Vi tar emot ungdomar som har destruktiva och normbrytande beteendeproblem, begynnande kriminalitet samt ungdomar som har neuropsykiatriska variationer.

Behandlingsinnehåll: Vår filosofi är att tiden på Droskan HVB ska vara meningsfull och bidra till en positiv förändring i ungdomen. Vi lägger stor vikt vid att ungdomarna som bor hos oss är delaktiga i sin dagliga planering och vi hjälper till med att hitta sysselsättningar i form av skola, praktik och träning för att vardagarna ska vara strukturerade och aktiva.
Vår behandling utgår alltid ifrån individens behov och vi tillgodoser de insatser som ungdomen behöver. Där våra interna behandlingsinsatser inte räcker till så har vi även goda vårdkontakter externt som kopplas in vid behov.
Behandlingspersonalen har starkt fokus på relationsskapande för att bygga tillit och trygghet hos den unge. Ungdomarna ska alltid känna sig välkomna att söka sig till personalen för samtal och stöd.

Droskan tillhandahåller följande behandlingsinslag internt:
-ÅP
-ADL/miljöterapi
-Arbete mot kriminalitet
-ART
-Sorgebearbetning
-Nätverksarbete

Geografi: Droskan HVB ligger i utkanten av Knivsta med goda förbindelser till Uppsala, Stockholm och Arlanda.

Huvudman: Droskan HVB AB - En del av Colosseumgruppen

Org nr: 556975-4301

Upptagningsområde: Hela Sverige

Inskrivningsförfarande: Placeringen föregås av matchning. Allra helst planeras ett studiebesök innan placering. En vårdplan upprättas i samband med inskrivningen.

Språk: Arabiska, Kurdiska, Persiska, Serbokroatiska, Grekiska, Armeniska, Dari, Tigrinja, Somaliska och Engelska

"Colosseum - Avd. Droskan" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsmetod
ART
DBT
KBT
MI, motiverande samtal
Inriktning
Hedersrelaterat
Inlärningsvårigheter
Sexuella övergrepp
Övergreppsspecifik
Lagrum
Insats / LVU
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Endast män
Endast pojkar
Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD
Alkoholberoende
Antisocial personlighetsstörning
Autismspektrum
Narkotikaberoende
Neuropsykiatriska diagnoser
PTSD, Posttraumatisk Stressyndrom
Psykosocial problematik
Spelmissbruk
Övriga psykossjukdomar
Särskilda upplysningar
Akuthem
Medlevarskap
Tillståndsbevis utfärdat av IVO