HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Anova Care AB

Tfn: 0346-731515

Postadress: Box 222, BOX 222, 311 23 FALKENBERG

Målgrupp: Anova erbjuder familjer med psykosocial problematik stöd i att träna upp sin föräldraförmåga och funktionsnivå för att kunna bli en trygg och självständig familj.

Geografiskt läge: Falkenberg, Halland

Är du ansvarig för denna verksamhet och vill uppdatera informationen?

Kontakta oss

Diagnosgrupp
ADHD
Alkohol
Aspergers syndrom
Autismspektrumdiagnos
Bipolär sjukdom
Borderline
Dubbeldiagnos
Fobier/Depressioner
Incest
Missbruk
Narkotika
Neuropsykiatriska diagnoser
Posttraumatisk Stressyndrom - PTSD
Psykosocial problematik
Schizofreni
Sexuella övergrepp
Ångestsyndrom
Övriga psykossjukdomar
Målgrupp
Föräldrar och barn
Gravida
Kvinnor och män