Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Gnistan Skyddat boende

Tfn: 019-101515
Fax: 019-101614

Placeringsansv: Robert Hallingström, 070-272 87 03
Platsantal: 8
Lagrum: SoL 7.1.3


Målgrupp: Gnistan erbjuder skyddat boende för flickor och kvinnor i åldern 18 år och uppåt med eller utan barn som blivit utsatta för hedersrelaterat våld och våld i nära relation.

Gnistan Utsluss erbjuder skyddat boende i separata lägenheter för flickor, kvinnor, familjer och män som är utsatta för hedersrelaterat våld och våld i nära relation från 18 år och uppåt, med möjlighet att ta med husdjur.

Behandlingsinnehåll: På Gnistan skapar vi gemensamt en hemmiljö som innebär både vila och en givande fritid vilket ger möjlighet till att växa och läka.
Personal med pedagogisk utbildning och erfarenhet hjälper den boende att bearbeta sorger och trauman. All personal är utbildad inom motiverande samtal, MI. Vi har nära samarbete med psykolog och sjukvård på ett säkert sätt. Flickan/kvinnan får stöd i att förbättra hälsan och uppmuntras till ett aktivt liv, vilket speglas i de aktiviteter som erbjuds av boendena.
Personalen arbetar för att stärka flickans/kvinnans egna kraft och förmåga. Vi arbetar för att uppnå en bra balans mellan den psykiska och fysiska hälsan och fokuserar på olika friskfaktorer så som utbildning och sysselsättning.
Målet är att flickan/kvinnan ska kunna skapa sig ett eget tryggt och säkert liv med vänner och aktiviteter.
En kontaktperson tilldelas varje flicka/kvinna och barn. Kontaktpersonen har den lilla extra kontakten med flickan/kvinnan eller barnet, men all personal på boendena stöttar och hjälper alla boenden med:

√ Sekretessmarkering och särskild postadress
√ Namnbyte
√ Polisanmälan.
√ Ansöka om ekonomiskt bistånd.
√ Ansökan om förskola eller skola.
√ Olika myndighetskontakter.
√ Vårdkontakter.
√ Diverse inköp.
√ Säkerhetsutbildning SKA tillsammans med säkerhetsansvarig och övrig personal.
Vi har certifierad personal som utför hot och riskbedömningar enligt SARA, PATRIARK och SAM. På uppdrag av socialtjänst utför vi riskbedömningar enligt dessa verktyg.

Barnperspektiv:
Vi har särskilda utsedda barnansvariga på boendet för att synliggöra och bekräfta barnen. Vi erbjuder olika aktiviteter som är barnanpassade. Boendet ligger nära skog och natur vilket även möjliggör aktiviteter i friluftsmiljö.

Geografi: Gävleborg

Huvudman: Gnistan HVB AB

Org nr: 556722-0032

Upptagningsområde: Boendet är beläget i Gävleborgs län och tar emot från hela Sverige.
Gnistan hämtar i hela Sverige.

Inskrivningsförfarande: Inskrivningsprocessen sker genom samarbete/överenskommelse med socialtjänsten. Socialtjänsten gör en skyddsbedömning och bland annat utifrån den utarbetas en behandlingsplan/ genomförandeplan i samråd med den inskrivne, ansvarig socialsekreterare samt flickans kontaktperson på Gnistan.
Insatsens längd varierar och avslutning sker i samarbete med socialtjänsten och den inskrivne. Den är väldigt individuell på grund av ålder, hotbild, självkänsla med mera.

Övriga upplysningar: Gnistan är ett kollektivt boende där varje boende har 2 rum med egen toalett och dusch. Huset är utrustat med kameraövervakning och direktkopplat larm till bemannad larmcentral. Personal finns tillgänglig på boendet dygnet runt.
Rummen på Gnistan är inredda med värme och kärlek och det finns stora samlingslokaler, lek- och pysselrum och trädgård som erbjuder många aktiviteter. Gnistan kännetecknas av en familjär stämning och hög säkerhet där personal stöttar och uppmuntrar till en positiv utveckling.
Målet för oss på Gnistan är att flickan/kvinnan vid utflytt ska kunna klara ett självständigt liv, ha god hälsa samt kunna ta ansvar för sin egen trygghet och säkerhet.

UTSLUSS
Gnistan Utsluss har flera lägenheter och alla är i mycket fint skick och är fullt utrustade. Lägenheterna har direktkopplat larm till bemannad larmcentral.
Gnistan Utsluss erbjuder skyddat boende i separata lägenheter för flickor, kvinnor, familjer och män som är utsatta för hedersrelaterat våld och våld i nära relation från 18 år och uppåt, med möjlighet att ta med husdjur.

De boende ges under utslusstiden utbildning i allt sådant som behövs för att klara ett eget ansvarsfullt liv såsom att laga mat, tvätta, veta hur man kontaktar vårdinrättningar, hålla ordning på sin ekonomi etc. Sammantaget en fördjupad ADL-träning, allmän daglig livsföring.
Personal går igenom grundläggande lagar och regler som finns i Sverige med de boende. De får även information om rättigheter och skyldigheter, normer och värderingar som gäller i Sverige. Personal bokar in regelbundna träffar/samtal med de boende och det finns personal tillgänglig per telefon dygnet runt på Gnistan.
Stöttningen kan till exempel innebära:
• Att strukturera vardagen.
• Att ta kontakt med myndigheter.
• Att knyta sociala kontakter.
• Stöd kring studier och arbete.
• Söka eget boende

"Gnistan Skyddat boende" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsformer
BBIC
MI, motiverande samtal
Diagnosgrupp
Hedersrelaterat
Misshandlade kvinnor
Misshandlade män
Sexuella övergrepp
Lagrum
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 3
Målgrupp
Endast kvinnor
Endast män
Föräldrar och barn
Gravida
Kvinnor och män
Par
Särskilda upplysningar
Personalhandledning