HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Med Omsorg Stockholm AB

Tfn: 08 588 316 20
Fax: 08 588 316 39

Besöksadress: Rönnvägen 9, Haninge
Postadress: Rönnvägen 9, 139 72 Vendelsö
Föreståndare: Petter Dahl, 08 588 316 30
Placeringsansv: Petter Dahl, 070 35 69 527
Platsantal: 10
Lagrum: LVU, SoL 7.1.1, SoL 7.1.2, SoL 7.1.3, SoL 7.1.4, SoL 4.1, SoL 6.1


Målgrupp: Grindstugan i Vendelsö är ett familjärt HVB för ungdomar i åldrarna 13-17 år med psykosociala problem.. Vi erbjuder en strukturerad och aktiv vardag i en trygg och förutsägbar miljö.

Personalen på Grindstugan består av socionomer, beteendevetare och behandlingspedagoger som har en omfattande erfarenhet av att arbeta med psykosocial problematik och neuropsykiatriska diagnoser.

Vi tar emot såväl akut- som planerade placeringar.

Med Omsorg har också tillstånd från IVO avseende konsulentstödd familjehemsvård..

Behandlingsinnehåll: Boendet arbetar utifrån ett systemiskt perspektiv där samarbetet med den unge, dess nätverk och den placerade kommunen är i fokus. Grindstugan genomför en social utredning under tiden som den boende är placerad hos oss. Verksamheten använder sig av bland annat MI, Ester och Feedback informed treatment (FIT).

Vårt mål är att ge ungdomarna en praktisk grund att stå på i framtiden och att stärka deras självförtroende och förmåga att skapa sunda sociala relationer inför vuxenlivet. En central utgångspunkt för ungdomens vistelse i boendet är delaktighet och medbestämmande i utformandet av sin egen framtid.

Ungdomarna är delaktiga i de vardagliga sysslorna i huset för att på så vis utveckla nödvändiga vardagsfärdigheter och som främjar och utvecklar sammanhållning och förmåga till samarbete. Att stödja ungdomen i att klara av skolan är ett av de absolut viktigaste målen på boendet.

Personalen på Grindstugan består av socionomer, beteendevetare och behandlingspedagoger som har en omfattande erfarenhet av att arbeta med psykosocial problematik och neuropsykiatriska diagnoser.


För ytterligare information kan Ni ta kontakt på telefon 08 588 316 20 eller via mail info@medomsorg.se.

Geografi: Grindstugan finns i Vendelsö, Haninge kommun ca 15 km söder om Stockholm City i ett lugnt villaområde med närhet till såväl grund- som gymnasieskolor. Vi har nära till både naturen och köpcentrum, 40 minuter med buss och tunnelban, till Stockholms City.

I närområdet finns Vårdcentral, Prima ungdomspsykiatri och Mini Maria.

Huvudman: Med Omsorg Stockholm AB

Org nr: 559041-0204

Upptagningsområde: Hela landet

Inskrivningsförfarande: Vi vill helst se att Ni kommer på besök så att ungdomen har en chans att se och känna in boendet. men för att underlätta för resp socialsekreterare kan vi, efter överenskommelse, komma till Er. Det är viktigt, då det finns möjlighet, att ungdomen själv får vara med och bestämma om han/hon vill bo hos oss.

Språk: Personalen på boendet behärskar förutom svenska även engelska, kurdiska, faili, grekiska, arabiska), finska och ungerska.

"Med Omsorg Stockholm AB" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsmetod
KBT
MI, motiverande samtal
PDT, Psykodynamisk Psykoterapi
Inriktning
HBTQ
Hedersrelaterat
Inlärningsvårigheter
Kriminalitet
Sexuella övergrepp
Övergreppsspecifik
Lagrum
Insats / LVU
Insats / SoL 4.1 - Bistånd för boende
Insats / SoL 6.1 - Familjehem
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 2
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 3
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 4
Målgrupp
Pojkar och flickor
Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD
Autismspektrum
Bipolär sjukdom
Borderline / Emotionell Instabil Personlighetsstörning
Depression
Dubbeldiagnos / Samsjuklighet
Fobier
Neuropsykiatriska diagnoser
OCD, Tvångssyndrom
PTSD, Posttraumatisk Stressyndrom
Psykosocial problematik
Tourettes syndrom
Ätstörning
Ångestsyndrom
Särskilda upplysningar
Akuthem
Jourhem
Tillståndsbevis utfärdat av IVO