HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

HVB Brunnslöv

Besöksadress: Hörby
Postadress: Brunnslöv 1166, 242 97 Hörby
Föreståndare: Gunilla Kaij Bevheden, 0768755377
Placeringsansv: Centrala placeringsenheten, 0771-11 33 11
Platsantal: 8
Lagrum: SoL 7.1.1, SoL 7.1.2, SoL 7.1.3, SoL 7.1.4


Målgrupp: Vi tar emot ungdomar 14-18 år med psykosocial problematik, missbruk och kriminell livsstil. Med hög bemanning samt vaken personal dygnet, runt skapar vi en trygg och lugn miljö med stabila vuxna. Utvecklande fritidsaktiviteter stärker ungdomarnas självkänsla och ger en god behandlingsallians.

Vi tar placeringar enligt SoL och LVU.

Behandlingsinnehåll: Vårt behandlingsarbete bygger på att personalen utövar en hög symptomtolerans och kan bemöta ungdomarnas utagerande beteende och emotionella svårigheter lågaffektivt. Fokus är på att skapa stabilitet, struktur och behandlingsallianser samt visa varje ungdom att vi alltid finns där för var och en. Vi arbetar med ungdomarnas motivation och aktiva delaktighet genom hela behandlingsprocessen, samt säkerställer att vi utgår från deras behov och resurser, och att kraven är rimliga och begripliga.

På HVB Brunnslöv arbetar vi framförallt utifrån en grund i KBT. Andra delar av vårt behandlingsupplägg är kriminalitetsprogrammet B12, A-CRA, ACC och MI.
De första åtta veckorna görs en kartläggning av ungdomen för att kunna åstadkomma en genomförandeplan som bygger på den unges behov, förutsättningar och styrkor. Inom ramen för kartläggningen erbjuds ungdomarna 3-5 bedömningssamtal med vår psykolog.

Vi har en viss tolerans för återfall i alkohol, droger och kriminalitet under behandlingstiden. En egen motivation för förändring ökar chansen för en lyckad behandling.
Vi arbetar också med social färdighetsträning där ungdomarna övar på sociala och praktiska färdigheter genom dagliga aktiviteter tillsammans med personalen och övriga ungdomar. Här ger vårt E-sport-fokus möjlighet att stärka samhörighet och bygga starka sunda relationer till andra människor. Genom att delta i organiserade E-sportevengemang får de en känsla av gemenskap och tillhörighet, vilket kan bidra till en förbättrad mental och emotionell hälsa.
Grunden är en strukturerad och förutsägbar vardag där ungdomarna möter personal och andra vuxna som goda förebilder i de situationer som uppkommer.

SKOLA OCH AKTIVITETER
En fungerande skolgång är en friskfaktor som spelar en viktig roll i ungdomarnas utveckling. I samband med inskrivning på Humanas HVB har vi en dialog med varje ungdom, socialsekreterare och i förekommande fall vårdnadshavare kring önskemål och behov, för att hitta en placering i lämplig skola – kommunalt gymnasium/grundskola eller särskola/specialskola.

Regelbundna fritidssysselsättningar stärker den fysiska och psykiska hälsan, beteendeaktivering och sociala kontakter. En meningsfull och aktiv fritid är därför en del av behandlingen på HVB Brunnslöv. Daglig fysisk aktivitet ingår i veckoschemat. Därutöver anordnar vi både gemensamma och individuellt anpassade aktiviteter utifrån ungdomarnas egna behov och intressen.

Med vårt fokus på E-sport och samhörighet erbjuder vi en inspirerande miljö där de senaste spelen och datorerna står i centrum. Forskning har visat att datorer och TV-spel kan ha en positiv inverkan på ungdomar. Genom att flytta fokus ifrån negativa influenser som droger och kriminalitet kan spel och E-sport ge en känsla av tillfredställelse och belöning samt bidra till att utveckla sociala nätverk och gemenskap.

LOKALER
HVB Brunnslöv ligger mellan Hörby och Sjöbo i skånsk idyll. Inramat av grönskande fält och böljande åkrar finns vi i orten Brunnslöv, femton minuters bilfärd till Hörby och tjugo minuter till Sjöbo. Det är tio minuter till närmsta busshållplats, som finns på väg 13.
Boendet är en nyrenoverad äldre folkskola bestående av två generösa byggnader med inbjudande atmosfär.
En av huvudbyggnaderna består av åtta boenderum, kök och två vardagsrum. Den andra byggnaden är ett aktivitetshus.

PERSONAL
HVB Brunnslöv har hög bemanning dygnet runt, med en vaken natt och en sovande jour.
De som arbetar här har en gedigen erfarenhet av unga i svåra livssituationer, och är särskilt utvalda för sina förmågor att kunna jobba nära, tryggt och flexibelt. I personalgruppen finns formell kompetens för de metoder, program och insatser som vi arbetar med, och vidareutbildning och handledning sker kontinuerligt.
Vi har tillgång till KBT-terapeut, terapeut för familjevårdsbehandling och medicinskt ansvarig sjuksköterska vid behov.
I personalgruppen finns både språklig och kulturell bredd.

Geografi: Hörby

Huvudman: Humana

Upptagningsområde: Hela Sverige

Inskrivningsförfarande: Förfrågningar sker via Humanas placeringsrådgivare, 0771-11 33 11 eller placering@humana.se.

"HVB Brunnslöv" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsmetod
CRA
KBT
Kriminalitetsprogram
Lösningsfokuserat arbetssätt
MI, motiverande samtal
Inriktning
Kriminalitet
Lagrum
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 2
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 3
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 4
Målgrupp
Endast pojkar
Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD
Alkoholberoende
Narkotikaberoende
Psykosocial problematik
Särskilda upplysningar
Tillståndsbevis utfärdat av IVO