Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Vårsol - HVB

Tfn: 036-173255

Besöksadress: Jönköping
Postadress: Västra Storgatan 21, 1tr, 55315 Jönköping
Föreståndare: Josef Larenholtz, 036-17 32 78
Platsantal: 6 + 1 träningslägenhet
Lagrum: SoL 7.1.1


Målgrupp: Tjejer och killar 16-19 år, psykosocial problematik och/eller neuropsykiatriska diagnoser

Behandlingsinnehåll: Personalen på Vårsols HVB är välutbildad och har lämpliga vidareutbildningar för målgruppen; Aggression Replacement Training (ART), Motiverande intervju (MI) och Familjeinterventioner är några av dessa. Personalen har även ansvar för att hitta en fungerande skolgång eller annan sysselsättning för varje ungdom. Vårsol erbjuder individanpassad behandling utifrån den unges behov. Ett systemteoretiskt förhållningssätt samt ett lågaffektivt bemötande genomsyrar arbetet med ungdomarna. Vi ser familjen och nätverket som viktiga samarbetspartners i arbetet för den unges bästa. Verksamheten är bemannad dygnet runt.

Geografi: Jönköping

Huvudman: Frälsningsarmén

Org nr: 802006-1688

Upptagningsområde: Hela landet

Språk: Engelska, dari, persiska, tadzjikiska, spanska samt teckenspråk.

"Vårsol - HVB" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsformer
ART
MI, motiverande samtal
Diagnosgrupp
ADHD
Aspergers syndrom
Autismspektrumdiagnos
Dubbeldiagnos
Hedersrelaterat
Incest
Inlärningsvårigheter
Kost och vikt
Kriminalitet
Neuropsykiatriska diagnoser
Psykosocial problematik
Sexuella övergrepp
Spelmissbruk
Utåtagerande beteende
Ångestsyndrom
Lagrum
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Flickor 12-18 år
Kvinnor och män
Pojkar 12-18 år
Särskilda upplysningar
Personalhandledning
Tillståndsbevis utfärdat av IVO