HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Resiliens Örebro Familjehem

Tfn: 0768000576

Postadress: Södra Bangatan 1, 718 30 Frövi

Målgrupp: Barn och ungdomar i ålder 0-18år med psykosocial problematik, funktionsnedsättningar, ensamkommande.

Geografiskt läge: Vi har familjehem i mellan-Sverige. Exempelvis Stockholm, Örebro, Lindesberg, Västerås, Flen, Töreboda, Göteborg bland flera.

Övriga upplysningar: Tillgång till specialpedagog samt terapeutiska kompetens i form av legitimerad psykoterapeut och speciallärare/specialpedagog.
En del familjehem har specialkompetens för placeringar med funktionsnedsättningar.

Lagrum: SoL 4.1, SoL 6.

Är du ansvarig för denna verksamhet och vill uppdatera informationen?

Kontakta oss

Diagnosgrupp
ADHD
Autismspektrumdiagnos
Hedersrelaterat
Inlärningsvårigheter
Neuropsykiatriska diagnoser
Posttraumatisk Stressyndrom - PTSD
Psykosocial problematik
Målgrupp
Flickor 12-18 år
Flickor 7-11 år
Föräldrar och barn
Pojkar 12-18 år
Pojkar 7-11 år
Pojkar och flickor