Sök- och placeringstjänst inom HVB och familjehem

Resiliens Örebro Familjehem

Verksamhetstyp: HVB för barn och unga (0-25 år) - Övriga hem

Målgrupp

Barn och ungdomar i ålder 0-18år med psykosocial problematik, funktionsnedsättningar, ensamkommande.

Geografiskt läge

Vi har familjehem i mellan-Sverige. Exempelvis Stockholm, Örebro, Lindesberg, Västerås, Flen, Töreboda, Göteborg bland flera.

Övriga upplysningar

Tillgång till specialpedagog samt terapeutiska kompetens i form av legitimerad psykoterapeut och speciallärare/specialpedagog.
En del familjehem har specialkompetens för placeringar med funktionsnedsättningar.

Är du ansvarig för denna verksamhet och vill uppdatera informationen?

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Postadress
Södra Bangatan 1
718 30 Frövi

Sökkategorier

Lagrum
LVU, SoL 4.1, SoL 6.

Målgrupp
Flickor 12-18 år, Flickor 7-11 år, Föräldrar och barn, Pojkar 12-18 år, Pojkar 7-11 år, Pojkar och flickor

Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD, Autismspektrum, Neuropsykiatriska diagnoser, Psykosocial problematik, PTSD, Posttraumatisk Stressyndrom